Kniha Stínu

Časem přibudou i další kouzla ze světa Charmed New Years

            Použito pro navrácení Moci Tří do rukou Wyatta, Chrise a Erin

 
3x21
Kouzlo pro předání moci cestovat do minulosti ( Vyřčeno Aliancí Mrtvá Čarodějka )
 

Okovy času zpřetrháme,

linii času rozdrtíme.

Ve spleti osudu,

najdeme spásu v životu

 

Ať čas je naším sluhou

a osud naším otrokem

Voláme mrtvou čarodějku,

obdař nás kouzla toku.

 

Nenech ji čekat, pošli ji zpět, změň jí osud, změň náš svět

 

Zničení Lva, vůdce Horoskopiánů ( vyřčeno Paige, za použití Síly Horoskopiánů )

 

Zahalím tvé srdce do temnoty, pošlu tvou mysl do prázdnoty.

Nikdo Ti už nepomůže, nikdo Tě nezachrání.

Vrať se tam, odkud si přišel a cestu zpátky nikdy nenašel.

Má slova se k Tobě nesou, záchranu však neponesou.

Skončíš ve tmě, skončíš sám, takovou moc já teď mám.

Jako kámen mrtvý jsi, tak už ve jménu Síly Horoskpiánů ZHYŇ!