1.sezóna

2.sezóna 3.sezóna Charmed New Year  Hlavní stránka

Dům Halliwellek, podkroví

Chris a Carter se objeví před Knihou Stínů. Carter se ihned posadí do křesílka a odpočívá. Chris jde ke Knize Stínů a začíná v ní listovat.

Chris: Tak to bychom měli.

Carter: Další ptačí démon… už žádné ptačí démony. Jsou tak ohavní.

Chris: To proto, že je vidíš takové, aby ti nahnali největší strach.

Carter: A to víš odkud.

Chris: Tady … ( Ukáže na Knihu. ) …se to píše.

Carter: Zpropadená kniha.

Chris: Píše se tu, že se musí vybít celé hnízdo.

Carter. To jsme udělali… vybili jsme celé hnízdo.

Chris: A kdo zničil ty vajíčka?

Carter: Já ne.

Chris: Já taky ne.

U dveří se objeví Wyatt a oklepe se.

Wyatt: Já jsem je zničil.

Chris: Díky bohu.

Carter: Už žádní ptačí démoni.

Wyatt: Jdu si dát sprchu. Co nás čeká dál?

Carter: Já jsem pro spánek.

Chris: No… na řadě jsou démoni, co kradou zlaté předměty.

Wyatt: A co je s nimi?

Chris: Podle knihy se snaží díky zlatu spojit se starobylým démonem Nazca, kterého uctívali někteří lidé z dávného….

Carter: Kleptomany až jindy… jsem… ( A usne. )

Chris: Tak je necháme na zítřek.

Wyatt: Dobře.

Wyatt odejde a zamíří do svého pokoje. Tam, v klidu a tichu, odkryje deku a zadívá se na dvě vajíčka, která zachránil z hnízda ptačích démonů.

Wyatt: Teď vás dva odnesu na bezpečné místo. Tam vám nikdo z nich neublíží!

 

Úvodní znělka

V hlavních rolích:  Wyatt Matthew Halliwell, Chris Halliwell, Erin Cassidy, Adam Jefferson, Paige Matthewsová, Bianca Torres a Carter Samuelson

Ve vedlejších rolích: Maya ( královna uctívačů démona Nazca ), Chloupek ( Wyattův věrný dvouhlavý démonský pes )

Hostující hvězdy: Penny Grams Halliwell a P.Baxterová

Díl 14. Wyatt Veliký

 

Podsvětí

Skupina démonů stojí v hloučku před zvýšeným podstavcem, na němž je velké křeslo obložené kožešinou. V něm sedí démonka s bílými, dlouhými vlasy. Má nohu přes nohu. Volně visící noha se jí nervózně kýve sem a tam. Po chvilce čekání se postaví.

Démonka: Tak dost! ( Skupinka démonů ztuhne. ) Našli… jste …to zlato?

Jeden z nich: Hledali jsme…

Démonka: Bože… tady si člověk musí udělat vždycky všechno sám. ( Na démony ) Táhněte do svých slují, chátro!

Pak se postavila doprostřed své jeskyně a máchla rukou.

Démonka: Ukaž mi, kde zlato, co hledám, skrývá se. Ukaž mi, jak oživit démona Nazca!

Před ní se objeví velká replika Země. Otáčí se rychle kolem své osy. Zpomaluje. Za chvíli se úplně zastaví a září na ní čtyři body. Jedno z nich je kdesi v Evropě, druhé v Asii, třetí v pohoří And a čtvrté září místě, které démonka nezná – San Francisco.

Démonka: To bychom měli… kam se vydám jako první…

 

V jiné části Podsvětí

Wyatt se objevil se svým mečem u lože, které bylo vystláno několika polštáři z pravé kůže. Ulehl na něj a díval se do stropu jeskyně, kterou začal obývat. Za chvíli zaslechl rychlé dýchání a podíval se na zem. Byl to jeho oddaný dvouhlavý psí démon.

Wyatt: Chloupku, pověz, jak pokračuje hledání?

Démon se promění ve svou lidskou verzi.

Chloupek: Pane Wyatte, Zorg povolal své nejlepší pomocníky. Hledají všude, kde jen můžou, ale…

Wyatt: Zatím nic.

Chloupek: Ano, pane.

Wyatt. No nic… Jo.. ( Vytáhne z kapsy dvě vajíčka ptačího démona. ) Postarej se o tyhle dvě chuděry. Málem byly zničeny… A nejíst!

Chloupek: Ano, pane Wyatte.

Chloupek je vzal do svých rukou a odnesl je do přilehlé jeskyně, kde je větší teplo.

Wyatt: Člověk si tady musí udělat vždycky všechno sám. Na démony není spoleh.

Vstal. Protáhl se. Vzal meč Excalibr a zmizel pryč.

 

Knihovna Temná Blondýnka

Carter otevřel dveře do první místnosti. Pak šel do další. Seběhl po schodech dolů a vstoupil do uvítací místnosti. Už to byl skoro týden, co se tady ukázal. Nevěděl, co se s ní stalo. Chtěl to vědět. Místnost byla prázdná. Ani její ošklivější a otravně zmatené já tu nebylo. Rozhlížel se, jestli by po ní nenašel něco, co by mu dalo více informací. Třeba nedopité kafe. Nemusela přeci umřít. Třeba tady najde nedopalek cigarety. I když … nevěděl, jestli vůbec kouří. Obešel desku a našel jen prázdnou sedačku. Na stole leželo několik papírů a v odpadkovém koši jen další dva, zmuchlané. Podíval se na stěnu, kde bylo jen pár knih. Chtěl se dostat dál. Chtěl se dostat za tuhle hranici, barikádu, překážku. Chtěl vědět, jestli neleží v bolestech tam, kdesi v bludišti knih. Jenže tu nikdo nebyl. On se dovnitř nedostane.

Hlas za ním: Co se tady….

Otočil se. Byla to Bianca. Stála ve dveřích a už hodnou chvíli ho musela sledovat.

Bianca: Co tu děl….

Carter: A co ty?

Bianca: Měla jsem pocit, že mě Esmee potřebuje.

Carter: Esmee?

Bianca: Tak se jmenuje Temná Blondýnka…Esmee.

Carter: Aha…

Bianca: Je tu?

Carter: Blon…Esmee? Ne. Tedy… tady není. A tam.. ( Ukáže na stěnu. ) …tam se já nedostanu.

Bianca: Ale já jo.

Obešla stůl a chvíli se dívala na stěnu.

Bianca: Esmee věděla, že jednou bude muset jít, že její cesta bude dovršena. Jednou mi řekla, že … ( Dívá se na stěnu velmi pozorně. ) pro otevření dveří stačí… ( Vytáhla jednu knihu a pak se dotkla svými dlaněmi dvou dalších. ) …mít mysl otevřenou, a že žhnoucí srdce mi otevře cestu. ( Zavřela oči a nechala svou moc přejít do rukou a pak do stěny samotné. Stěna povolila a pak zmizela. ) Tak… a je to!

Usmála se a podívala se na Cartera.

Bianca: Něco to do sebe mělo.

Carter: Dobrý… fakt.

Najednou zaslechli zasténání vycházející kdesi zevnitř knihovny. Podívali se na sebe a vběhli dovnitř.

 

Dům Halliwellek, pokoj Wyatta

Seděl na posteli a díval se na knihy, které vzal z Magické knihovny. Přemýšlel. Tady zůstat nemohly. Stačilo, aby na ně narazili a všechno by bylo v háji. Nikdy by se k Libře nedostal. A ona prostě musela umřít. Nathan Dent… To jméno ho trápilo ve snech. To jméno… Podíval se na svůj notebook.

Wyatt: A proč to nezkusit….

Nalogování proběhlo rychle. Ikonka pro aktivní připojení zazářila. Pár písmenek do vyhledavače. Zasmál se. Samozřejmě, že nic.

 

Asie, Himaláje, utajovaný jeskynní komplex Shao Tsi

Velký výbuch otřásl rozlehlým sálem a několik sloupů se zřítilo k zemi. Tamní mniši v červených hábitech se snažili včas uprchnout, ale bylo pozdě. V troskách se objevila démonka uctívačů démona Nazca a dál pustošila sídlo asijské magie.

Démonka: ( Chytla jednoho mnicha pod krkem. ) Kde… je!

Mnich odpověděl něco čínsky. Démonka ho pustila k zemi a nechala ho dál zmateně pobíhat.

Démonka: Tak dost! Dost! Dost! Jsem Maya, démonská královna všech uctívačů démonského Boha Nazca… Kde je Zlatý Budha! Kde ho skrýváte!

Jeden z mnichů se zastavil. Podíval se na ni a zasmál se. Pak vytáhl svitek a začal něco odříkávat v jazyce, kterému Maya nerozuměla, ale viděla. Všechno kolem ní se začínalo třást ještě víc než při jejím útoků. Některé zlaté malé sochy znázorňující mnichy samotné mizely.

Maya: To … ne! ( Na své poskoky. ) Zastavte ty mnichy. Zastavte je!

Udělala pár ladných skoků a byla u mnicha se svitkem v ruce. Vytrhla mu ho z ruky a hodila do ohně!

Maya: Na to.. zapomeň! Zničím Tebe i tvůj lid. Všechno tu srovnám se zemí a na vaše hroby sešlu morovou ránu, která se bude šířit po celé této zavšivené zemi. Už nikdy nenajdete klid. Ani po smrti! KDE je…

V tom další zdi popraskaly a sesunuly se k zemi jako papír. Za nimi začalo něco zářit. Maya se usmála. Zlatý Budha ozářil sál.

Maya: Díky… Ti.

Pak jedním rychlým pohybem zlomila mnichovi vaz a ten se skácel k zemi.

Maya: Zbožňuju spolupráci! ( Na ostatní ) Přeneste Budhu do mého sídla! A já… já se podívám, kde je další kus. Nazco… brzy budeš zase žít.

 

Knihovna Temná Blondýnka

Před knihovnou zastavil vůz ambulance. Vyskočili z něj dva záchranáři a hned zamířili ke dveřím. Záhy ze dveří vycházejí a na nosítkách vezou vyčerpanou Esmee. V závěsu jde Carter a Bianca a snaží se záchranářům říci vše, co o ní vědí. Našli ji pár metrů od tajemných dveří. Ležela tam již třetí den. Kde byla předtím? Kdo ví. Od Denny Jiggsové ji nikdo neviděl. Nemohli jet s nimi a tak nasedli do Biančina vozu a sanitku následovali. Cílem byla nemocnice Memorial.

 

Dům Halliwellek, podkroví

Chris studuje Knihu Stínů. Připravuje plány na likvidaci démonů, co kradou zlaté předměty. Snaží se identifikovat, jaké předměty jsou jejich cílem. Zatím rozšifroval jedno místo nacházející se v Evropě.

Jak tak studuje knihu, ani mu nedojde, že se vedle něj objevila Erin. Záře zmizela a ona se posadila na pohovku. Natáhla se a záhy i usnula. Chris se nadechl. Po nějaké chvíli ho napadlo, že by si mohl sednout. Vzal knihu z pultíku a otočil se k pohovce.

Chris: Ou… ( Málem leknutím upustil knihu na zem. )

Erin sebou trhla a probudila se.

Erin: Co…eh…Jéé. Co se děje? Jen jsem…

Chris: Jak jsi se…sem..to… tam…eh..dostala?

Erin: Už jsem tady nějakou chvilku. Měla jsem práci. Byla jsem unavená. Nechtělo se mi jít dolů.

Chris: A proč ses nepřenesla rovnou… do svého pokoje?

Erin: Ani nevím...

Chris si sedl vedle Erin a začal listovat v knize.

Erin: Děje se něco, s čím bych ti mohla pomoci?

Chris: Ani ne. Jen…

Erin: Poslouchám.

Chris: Plánujeme menší čistku v kultu démona Nazca, ale…

Erin: Nazca… fajn. Najdu o tom, co se dá.

Když mizela ve zlaté záři pryč, ozvalo se jen „Zatím“ a pak nastalo ticho.

Chris: Tak…díky.

 

Podsvětí

Wyatt se dívá, jak se vajíčka ptačího démona začínají hýbat, poskakovat. Ozve se křupnutí a na skořápce se objeví malé prasklinky. Ty postupují dál, až se uprostřed nich objeví malý zobáček.

Wyatt: Tak polez, nešiko!

Zaslechne, jak něco drhne o prachovou podlahu. Wyatt se otočí. V otvoru ve skále stojí démon. Jeden z nových.

Wyatt: Co se děje?

Démon: Toho člověka…jsme nenašli.Nikde jsme nezachytili jeho pachovou stopu. Jen…

Wyatt: Co?

Démon: Na druhé straně Podsvětí začíná docházet ke kumulování negativní energie. Ta by nás tedy Vás … mohla ohrozit.

Wyatt: O co jde?

Démon: Démonská královna stoupenců Boha Nazca se začala zajímat o artefakty, které by mohly démonského Boha Nazca oživit.. jde…

Wyatt: ( Potichu ) Démoni, co kradou zlaté předměty. Tak po tomhle jdou? ( Nahlas ) Kdo je ta královna?

Démon: Démonka Maya, pane.

Wyatt: Díky… a teď už běž. ( Nic se neděje. ) Táhni!

Když démon zmizel, Wyatt se postavil. Podíval se na klubajícího se ptačího démona a pak se mírně pousmál.

 

Dům Halliwellek, podkroví

Chris a Erin právě procházejí nové poznatky o démonech kultu uctívačů Boha Nazca. U Knihy se objeví Wyatt a hned spustí.

Wyatt: Měli bychom vyrazit na ty démony,co kradou….

Chris: Démony Nazca.

Wyatt: Co? Jak…

Chris: Démonský Bůh Nazca. Uctívaný převážně v Latinské Americe. Já a Erin už na tom pracujeme.

Wyatt: Aha a na co…

Erin: Získala jsem informace od kronikáře z Tae, který kdysi popsal události, co vedly k pádu Boha Nazca. Jeho síla byla ukryta v jeho soše, která vysávala z jeho uctívačů pozitivní energie. Ponechávala je ve stresu, zlosti a nenávisti. Jeho uctívači pak plenili celé státy, země a světadíly. Vyznačovali se extrémní zuřivostí. Někdo si myslel, že mezi uctívače Nazca, tak patřili třeba kočovní Hunové, Barbaři a některé kanibalské kmeny v Amazonii, Africe či jihovýchodní Asii.

Wyatt: Co se s nimi stalo?

Erin: V den jeho pádu, prý hlavní centrum jeho moci napadli ti, kteří kradou lidem duši. Někdo jim říká studení, nemrtví… prostě upíři.

Chris: Ale ti už….

Wyatt: Děda říkal, že prý byli vyhnáni z pekla….

Chris: Jak by oni mohli…

Erin: Oni ne. Jen snížili počet jeho uctívačů a Nazca zeslábl. Potřebuje uctívače… jako každý falešný Bůh, který chodil po této zemi a nazýval se bohem. V ten moment zasáhli Starší a ve spojení s jejich bratry v ostatních částech světa zničili jeho sochu. Utvořili z těch kusů několik soch a ty pak ukryli v tajných chrámech po celém světě. No… podle dalších informací, které jsem získala. Byl jeden ukryt ve Chrámu Ctěných Sester kdesi v Evropě, další byl ukryt v Asii, v Himálajském pohoří, jeden v Andách a poslední….

Wyatt: Kde?

Erin: Tady…ve Frisku.

Chris: A píše se jak vypadá?

Erin: To nikdo zapsat nemohl. Všechno bylo pečlivě uschováno. Knihy, které popisovaly jejich vzhled, byly spáleny. Ti, co věděli něco víc, byli zabiti, prokleti, či…. Jim byl vytrhnut jazyk nebo useknuty prsty, aby nemohli nic říct, nic napsat… tedy nic …neprozradit.

Chris: To je brutální?

Erin: I dobro se vyvíjelo. Tyhle praktiky už byly dávno zapomenuty. Dobro jde teď vyjednávací cestou.

Wyatt: Tak to jsme rádi… ale jak je najdeme… myslím… musíme je přeci nejít dřív, než ti uctívači.

Erin: To bychom měli.

Chris: Co se vlastně stane, když…

Erin: Nazca bude oživen. Přinese … tady to je… přinese na svět novou pohromu. Nebesa zrudnou, déšť se promění v krev a náš Bůh se od nás odvrátí, neboť spatří naše hříchy. Kult Nazca věří, že žádný hřích není malý, že všechno zlé, co jsme udělali…přinese zkázu. Jen uctívači Nazca budou ušetřeni a pod vládnou vrchního uctívače tohoto řečeného boha budou moci vládnout všemu a všem…. A

Chris: Co?

Erin: Je tu i obrázek.

Ukáže jim bytost ničící nebesa a anděly padající k zemi. Města jsou v plamenech… a z mrtvých povstávají nové démoni, noví uctívači démonského boha.

Erin: A fakticky to taky znamená…. Zničení Starších, neboť ti pro dobrou magii představují ona nebesa.

Chris: A všechno dobré  skončí ve věčných plamenech.

Erin: Je tu ještě jedna věc. Proto, aby Nazca mohl být vyvolán, musí tamní vládce všech těch démonských uctívačů, nabrat všechnu energii z těch zlatých předmětů. Tu pak vládce využije k oživení Nazcy.

Wyatt: A co když ho někdo předtím zabije…myslím toho vládce, co už bude mít všechnu tu moc… a tak?

Erin: Síla z něj se přenese do nádoby spasení. Víc se o tom nepíše.

Wyatt: Takže…jak najdeme ty…předměty?

Erin: Napadlo mě, že bychom se mohli soustředit na ten ve Frisku, ale o něm je tu nejmíň informací…

Hlas ode dveří: O čem je nejmíň informací?

Všichni tři se otočili ke dveřím a vidí u nich Cartera.

Carter: Omlouvám se. Měl jsem menší zastávku…

Chris: Stalo se…

Carter: To nestojí ani za řeč. Takže… kde to jsme?

Chris: Démoni, co kradou zlaté…

Carter: Ale nééé….

Erin: Jde tu téměř o apokalyptickou věc. V ohrožení je stabilita světa.

Carter: Ou…

Chris: Jsme čtyři…takže…

Wyatt: Dva a dva?

Erin: Souhlasím, ale jak…

Chris: Tak já půjdu s tebou a Wyatt s Carterem.

Erin: To by šlo.

Oba dva se podívají na Wyata a Cartera a čekají.

Carter: Mě to nevadí, ale….

Wyatt: Zasvětím Tě.

Carter: Fajn…rychlokurs… o co jde, o koho jde a kam to bude?

Erin: Jsem pro tu Asii a Evropu.

Wyatt: My tedy Frisko a Andy.

Carter: Já mlčím.

Chris: Mě to nevadí.

Carter: Tak hurá na …na co že to vlastně jdeme?

Wyatt: Na sochy?

Erin: Nikdo neřekl, že to mají být všechno sochy.

Wyatt: Jo. Jsou ze zlata a poměrně vysoké.

Chris: Možná… takže …

Wyatt: ( Na Cartera ) Jdeme.

Erin: Wyatte, stát! Tady… ( A hodí po Wyattovi knihou. ) Zdroj informací.

Carter: (Chytne ji. ) Díky.

Oba dva pak zmizí do výšin…nejspíš Magické školy.

Carter: Kam dřív? Evropa? Asie?

Erin otevře knihu a hledá.

Erin: V Himálajích je ukrytý chrám, jehož obyvatelé vidí denní světlo jenom jednou do roka. Mají ochraňovat svaté předměty, které tu byly ukryty před více než tisíci lety. Mezi nimi…podle všeho…tyčí se socha oslavující všudypřítomnost a pospolitost.

Chris: A jak ji tedy poznáme?

Erin: Myslím, že ji poznáme, až tam budeme.

 

Chrám uctívačů Nazcy

Maya se dívala na zmenšenou sochu Budhy. Usmívala se – škodolibě,zákeřně. Pak se oběma rukama dotkla sochy a zavřela oči.

Maya:Tvá síla je má. Jsem nádoba, do níž všechna tvá energie přejde. Vstup do mě. Obklop mě. Vzývám Tě Nazco, vstup do mě!

Socha Budhy zazáří a záře pak přejde do Mayi. Budha pak přestane zářit a před Mayou stojí jen hliněná soška. Maya se podívá na své zářící ruce a pak se otočí na své poskoky.

Maya: Připravte se… čeká nás Evropa!

 

Himálaje,brána do chrámu Shao Tsi

Zlatá a modrá záře – obě zmizely. Chris se podíval na bránu a snažil se přijít na to jak ji otevřít. Erin se pár minut dívala na dveře a pak zavřela oči.

Chris: ( Podívá se na ni. ) Myslíš, že tohle nám pomůže?

Erin: ( Otevře oči. ) A co takhle zkusit otevřít? To by…

Zatlačí na bránu. Je slyšet křupání a pak… obě dvě křídla brány prudce dopadnou na zem. Všude je prach. Je cítit oheň, hořící dřevo a spálené maso. Prach usedá. Oba dva vstupují do sálu pekla. Těla leží jedno přes druhé. Nikdo se nehýbe.

Erin: Myslím… že …

Chris: Jsme přišli pozdě. Co teď?

Erin se začala rozhlížet. Všimla si dalších těl, když tu zaslechla vzdech. Byl téměř neslyšitelný.

Chris. Co…

Erin: Ššš. Chviličku. ( Soustředila se na ten nepatrný šum. A poukázala na místo, kde bylo na hromadě  několik sloupů a kusy zdi. ) Někdo… tam je.

Pak se přenesla na to místo a záhy byla zpátky. V náručí držela malého kluka. Zaučoval se. Měl se stát budoucím mnichem, ochráncem skrytého zla.

Chris: ( Potichu ) Bože.

 

San Francisco

Wyatt: Ber to asi takhle…co se stane až to najdeme?

Carter: Co by…budeme to chránit, dokud nepřijdeme na to, jak to zničit.

Wyatt: ( Zamyslí se. ) Proč bychom to měli ničit?

Carter: Tak přeci zabráníme příchodu apokalypsy.

Wyatt: Pravda… ( Pro sebe ) A všechna ta síla bude zmařena.

Carter: Říkals něco?

Wyatt: Ne…jen…co říká ta kniha od Erin?

Carter se zastaví a otevře knihu, která je jakýmsi spojením San Francisca a mystických značek.

Carter: Píše se tu, že …aha… ten předmět tu nebyl odjakživa, že byl kdysi …ou.

Wyatt: Ou nezní dobře.

Carter: Ne..jen… cestoval po celé severní Americe. Chvíli byl v New Yorku, kam byl přivezen z Evropy, kam byl přivezen z Afriky. Původně byl tedy v Africe. Z New Yorku ho převezli do Calgary, pak Chicaga a tak to šlo dál. Z města do města. Jako kdyby je někdo sledoval. Každý rok se jeho místo měnilo. A pak…

Wyatt: Skončil tady.

Carter: To už je skoro 100 let.

Wyatt: Proč to přestalo?

Carter: Vydrž… a ha. Spis jen říká, že první rok, co byl tady…jako ten předmět, měl stále tu samou podobu. Do Friska byl převezen v květnu 1936. Když měl být po roce převezen dál, zmizel.

Wyatt: Jak zmizel? Že by ho získali…

Carter: To by to tu napsali. Ne… nemyslím si… i když. ( Čte dál. ) U předání byli přítomni… ou…Wyatte? Jak že se jmenovala rodina Halliwellů předtím, než …

Wyatt: Ukaž!

 

Dům Halliwellek, obývací pokoj

Chris uložil polomrtvého mladého mnicha na pohovku a čekal. Za chviličku se u něj objevila Erin a měla nádobu s vodou.

Erin: Co teď? Zdá se, že tam ti uctívači byli dřív a ( Podívá se na mnicha. )

Chris: Teď se postaráme o to, aby se náš malý mnich probudil. Třeba něco ví. Třeba něco viděl.

Erin: Fajn.

Chrisův mobil začíná křičet.

Erin: Vem to… Já mu zatím očistím rány.

Naklonila se nad mnicha a začíná mu otírat obličej od prachu. Přitom se plně soustředí na to, co dělá. Chris přijal hovor.

Chris: Wyatte, co se…

Wyatt: Zdá se, že …

Carter zatím dál pročítá spis.

Wyatt: Víš, kdo byl u předání toho předmětu ve Frisku?

Chris: Nenatahuj…máme tady menší problém. Tak?

Chris ztuhl a přerušil spojení.

Erin: Co se děje?

Chris: Máma Grams…

Erin: Co je s ní?

Chris: Byla u toho,když do Friska dovezli jeden z předmětů pro oživení démona Nazca.

Erin: Co?!?

Chris: Grams! Prosím… je to… důležité… Zjev se tu.

Erin: Bože. ( Otočí se a dál otírá to nebohé dítko. Začala se na to soustředit víc. Přitom v sobě oživovala jednu ze schopností Anděla. )

Chris: Grams!

Záře z nebes se snesla a před ním se objevila se vší grandiózností Penny Hallliwellová.

Penny: Volal mě…někdo?

Chris: Babi.

Penny: Ou.. chci..co se děje?

Chris: Máme problém.

Penny: ( Zašklebí se. ) Zase… co takhle odjet někam na dovolenou.. Mohla bych.. ( Chce máchnout rukou. )

Chris: Babi, dost. Nikam se… nejede. A teď… říká Ti něco démon Nazca? Čtyři pilíře jeho moci a…

Penny: Démon Nazca? Hmmm…Démon Nazca… počkat… kdysi jsem četla, že prý chtěli přinést na Zemi konec světa, ale pak…

Chris: Fajn. Zdá se, že jsou zpět a touží…

Penny: Zničit svět?

Chris: Jo. Jak…

Penny: Jsem přeci skoro všemoc…

Chris: Známe čtyři místa, kde jsou ukryté ty předměty moci.

Penny: Jejich pravý název zní Oracula Moci.

Chris: Orá…co? To je jedno. Uctívači nás předběhli a mají ten z Himálají… jenže…

Penny: Poslouchám.

Chris: Wyatt a Chris pátrají po tom ve Frisku. Vědělas…že je ve Frisku?

Penny: Něco jsem o tom zaslechla.

Chris: Nepovídala Ti tvá máma o tom, jak by mělo to .. Oráculum vypadat?

Penny: Proč by…

Chris: Předání Orácula v roce 1936 se účastnila jistá P.Baxterová. Říká Ti to něco?

Penny: To…

Chris: Jméno tvé matky za svobodna.

Penny: Ale proč…

Chris: Bylo přeci jasné, že jde o důležitou věc a ochrana orákula byla a je věcí přísně tajnou a příliš důležitou.

Penny se rozhlíží kolem sebe. Pátrá v mysli, minulosti, paměti.

Chris: Babi…neřekla ti někdy náhodou, omylem, jak má to Oráculum vypadat?

Penny: Je to přísně tajné. Neřekla by to nikomu. Nemohla se s tím svěřit ani sestřenici, ani mému otci. Nikomu.

Chris: Musela ti nějak… někde … prostě něco.

Erin si najednou všimne, že mladíkova popálená ruka se začíná hojit. Dívá se na to a pak se postaví.

Erin: ( Potichu ) Lidi…všimli jste si… toho?

Chris: Je důležité, aby… Zavolám Cartera a Wyatta.

Penny: Dobrá a mezitím…Může mi někdo udělat kávu? Jsem příšerně…vyprahlá.

 

Evropa, Francie, úpatí Alp, Chrám Ctěných Sester

Ticho je naprosto všude. Je slyšet jen velmi tichý pohyb hábitů zdejších jeptišek. Ony samy příliš často nemluví. Již je to mnoho let, co sešli dolů do civilizace. Těch, co tak konají je zde jen pár. Slunce prosvítá skrze stromy, které celý chrám obklopují.

Sestry se právě chystají ponořit se do modliteb, když se ozve zvon, co signalizuje příchod někoho důležitého.

Sestra Představená: Kdo to… Sestro Claire. Jděte se podívat, kdo se to sem v tento nevhodný čas chystá vkročit.

Mladší sestra jde rychlým a krátkým krokem až k hlavní bráně. Zvon se ozve znovu. Sestra Claire se zastaví a pak pokračuje dál. Vytáhne záklopku dveří a ztuhne.

Maya: Ahoj… jsem očekávána.

Sestra Claire: Ale…

Maya vtrhla dovnitř. Sestru Claire odstrčila stranou a pak za sebou zabouchla.

 

Dům Halliwellek, obývací pokoj

Penny sedí v křesle a dívá se před sebe. Popíjí kávu. Vidí, jak Erin dál ošetřuje malého mnicha. Jeho popáleniny už jsou skoro zcelené, ale pořád se neprobudil. Vedle pohovky se objeví Wyatt a Carter. Carter položí knihu o San Franciscu na stůl a podívá se na Penny. Ta se jen pousměje a znovu se napije. Ze zimní zahrady přichází Chris. V ruce drží telefon.

Penny: Erin, lásko… dej tomu hochovu trochu klidu. Ta tvá schopnost by ho mohla vyčerpat.

Erin: Jak by…

Penny: Poslechni mě a dej mu oddech.

Erin se zamračí a stáhne se.

Chris: Paige ani Adam to bohužel neberou…Kdo ví… kde jsou.

Wyatt: Fajn… tak tu nejsou… a co teď?

Carter: Paní Halliwellová, můžu mít…

Penny se podívá na Cartera.

Penny: Klidně mi říkej Grams… ale … budu Tě hlídat.

Carter: Jistě, mad… Grams.

Penny: Na něco si se chtěl zeptat, tak?

Carter: Takže ta Baxterová je tvoje…

Penny: Ano… Je to moje matka.

Carter: A…

Penny: Ne… nemám tušení, jak může Oráculum vypadat.

Chris: Musí být přeci…

Wyatt: Způsob. Jinak ho uctívači získají dřív.

Chris: A už mají jeden… tedy víme, že jeden mají určitě.

Carter: Co?

Erin: Už tam byli. Všechno zničili. Nechali jen… ( Ukáže na mnicha. )

Wyatt: Grams… vážně…

Penny: Pokud je to tajné, je možné, že musela slíbit přísahu.

Chris: To znamená, že jediný způsob, jak to zjistit, je…

Wyatt: Jít do minulosti?

Erin: Mě už se nechce zase…

Chris: Co?

Erin: Nic… nic… musím zůstat tady a postarat se o malého mnicha.

Penny: Nemusíme do minulosti. Od její sestřenky jsem se dozvěděla, že si v té době začala psát deníčky.

Wyatt se zasměje.

Chris: Kolik jí asi mohlo být?

Penny: Narodila se ještě v devatenáctém století… aspoň myslím, že se… to je jedno. Stačí je najít.

Wyatt: A kde by jako měly být?

Penny:Někde… ( A ukáže nahoru. )

Carter: Jako v nebesích?

Wyatt: V Magické škole?

Chris: U Starších?

Erin: Myslí asi v podkroví. Jsou v podkroví. Je to tak?Je?

Penny: Já věděla, že v ženách je síla.

Chris: Takže stačí prohrabat nahoře všechno, co se dá, a bude to?

Carter: Fajn. Tak se jde…hledat.

Wyatt: To bude legrace. Hledat téměř sto let staré zápisky jedné čarodějnice.

Penny: O matce jen dobře. To ona se zasloužila o to, že se tvoje matka narodila.

Wyatt: Už mlčím.

Wyatt, Carter, Chris a Penny se odebrali hledat dávno zapomenuté deníky v naději, že tam najdou to, co hledají – informaci o Friském Oráculu. Erin si sedla do křesla a chvíli sledovala spícího mnicha. Podle všeho už se měl každou chvíli probudit. Jenže se nic nedělo. Tak se natáhla pro ovladač a zapnula televizi. Přepínala a zastavila se na BBC news.

 

Dům Halliwellek, podkroví

Wyatt leží v knihách, co vyndal ze skříně. Chris a Carter prohledávali několik truhlic a Penny se ladně vznášela okolo.

Wyatt: ( Práskne s poslední knihou o zem. ) Tady nic není!

Chris: A zdá se, že….

Penny: Počkat? V roce 1949…to mi bylo jedenáct se matka rozhodla, že se odstěhujeme.

Chris: Z domu Halliwellek?

Penny: Tehdy to ještě nebyl dům Halliwellek, ale … to je jedno. Všechny knihy dala do krabic, které se měly přestěhovat do New Yorku.

Chris: Halliwellovi z Páté Avenue...to by bylo celkem vtipné.

Carter se zasměje.

Penny: A něco bylo odvezeno…jenže pak si to rozmyslela a nikam se nejelo.

Chris: A ty krabice? Co se stalo s těma, co byly odvezeny?

Penny: Byly… odvezeny.

Chris. A vrátily se?

Penny: Ne.

Wyatt: Super… Tohle je v téhle rodině typické… když je něco důležitého, tak… ( Kopne do stolu. ) Do pr… ( A naštvaně odchází. )

Carter: Co ho tak… naštvalo.

Chris: Jeho štve poslední dobou kde co.

Penny: Ta dovolená by se hodila… všem. ( Najednou se rozzářila. ) Ale přeci jenom tu něco…

Chris: Co?

Penny: Moment!

Na to zmizela pryč a nechala ty dva, aby se dívali chvíli jeden na druhého.

 

Dům Halliwellek, kuchyň

Penny se objeví v kuchyni a začíná kroužit kolem stolu.

Penny: Když jsem byla malá, psala si máma deníky. Zapisovala tam kromě tajných kouzel a svých vztahů s muži i recepty. Piper měla tento dar po ní.

Mezitím je slyšet, jak Carter Chris sbíhají schody.

Penny: Recepty… Musela mít…

Otočí se. Hoši právě udýchaně doběhli. Dívají se na ni, jak doslova září.

Penny: Recepty měla vždycky v kuchyni.

Chris: Vaření neee.

Carter: Grams… my zrovna nemáme hlad.

Chris: Já jo… ale právě se to…

Penny: ( Začíná otevírat jeden regál za druhým. ) Nemohla je mít nahoře. Musela je mít tady… po ruce. K čemu by jí byly nahoře…

Carter: ( Na Chrise )  Asi se stářím už doslova zbláznila.

Chris: Někdy je to…

Penny: ( Otevřela další dvířka a začala vyndávat jednu věc za druhou. ) Tady někde…

Chris: Adam nebude rád, že mu v tom děláš bordel.

Penny: Tak si to přerovná….

A pak… se stal zázrak. Držela v ruce útlou knížečku.

Penny: Deník nechala v kuchyni a na místě, které bude znát jen ona.

Do dveří vchází Erin.

Carter: ( Radostně ) Máme ji. Máme deník Baxterové.

Erin: To je … super.

Chris: Raduj se.

Erin: Haha a uctívači včera doslova rozbořili Chrám Ctěných Sester.

Carter: Tak to…

Erin: Už zbývají dva.

 

Podsvětí

Maya se spokojeně uvelebí do svého křesla a dívá se před sebe. Pak se podívá na své ruce. Jsou rudé, červené…krvavé. Ty jeptišky byly tak bezradné. Bylo to jako brát dítěti hračku, o kterou už nejeví skoro žádný zájem. Jen ví, že ji má, že je v jeho držení, ale nic k ní necítí. To ti mnichové se k ní alespoň modlili. Vzala do ruky modlitební knížku. Byla celá ze zlata. Krásně zdobená… a hlavně k modlení zcela nevhodná. Nic v ní není. Je to přeci jen kus zlata. Pořádně ji chytla do dlaní a nechala energii z ní přejít do svého nitra. Pak se na ni podívala a pohodila neznámo kam.

Maya: Tak a je to.

Šouravým pohybem k ní přišel jeden z poskoků.

Démon: Velectěná Mayo, našli jsme Oráculum na planině Nazca.

Maya: Výborně… tak.. kde je?

Démon: Nemohli jsme ho přinést. To už si budete muset zařídit sama.

Maya: To si děláš…

Démon: Je to deska zalitá do kamene. Má asi dva metry na výšku… není v našich silách.

Maya: Fajn…fajn. Udělám si to tedy sama. A teď už táhni.

 

Dům Halliwellek, Wyattův pokoj

Wyatt chodí sem a tam. Je nervózní. Ví, že … Najednou ho napadne myšlenka tak temná, že temnější už je jen hloubka bezedného oceánu v severní části Podsvětí. Co když se jim nepodaří včas získat ten předmět z Friska? Co když ti uctívači uspějí, pak …Jeho myšlenky se začaly točit ve víru a postupně mizely. Zbyla jen jedna jediná.

 

Dům Halliwellek, obývací pokoj

Chris držel v ruce deník Baxterové.

Chris: Můžu? ( A dívá se na Penny. )

Penny: No a co ti brání...

Chris: Takže…rok 1935, rok 1936, duben… Kdy mělo dojít k předání Orácula?

Carter: V květnu.

Chris: Květen… květen… tady. „Gordan mě dnes zase naštval. Měli jsme rozhovor na téma naše budoucnost.Povídá, že nechce žádné děti, ale já po dětech toužím.“ Bla,bla,bla Je tu recept na borůvkové suflé… ha kouzlo na zničení démona z Krakatoe… „Další hádka, další omyl… Občas si myslím, že se k sobě prostě nehodíme.“ Bla, bla… ha…že by cíl? „Přišel dopis z Utahu. Byl zašifrovaný…znělo v něm. Setkání na staveništi v průlivu do Friského zálivu. Důležité. A přísně tajné.“

Carter: To bude ono? Staveniště?

Penny: V roce 1936 nebyl most ještě hotov. Proto to staveniště.

Chris: Dál…

 

San Francisco, rok 1936

Obloha je zatažená. Zatím ještě nezačalo pršet, ale vypadá, že záhy bude. Na odlehlejší části města, té která se teprve začala více vyvíjet, zastavilo černé malé vozidlo. Z něj vystoupila v elegantních šatech Baxterová. V ruce svírala deštník a čekala. Vyhlížela je. Netušila, kdo přijede, ale i tak čekala. Byla připravena použít kouzlo ochrany. Najednou za ní zabrzdí další vozidlo. Otočila se a skrze klobouk, který měla na hlavě, spatřila dva muže. Jeden byl vysoký a holohlavý. Měl na sobě uniformu. V téhle době to bylo riskantní. Někdo by mohl dojít k názoru, že je spojen s tajnou organizací, která byla napojena na Nacisty, kteří začali mít v Evropě čím dál tím větší vliv. Druhý byl o něco menší, ale přesto dokázala odhadnout, že pod tím sakem bude mít silné tělo a nejspíš i nějakou zbraň.

Vysoký muž: Slečna Baxterová?

Baxterová: Pro Vás ano.

Jinak už Baxterová nebyla. Už byla Johnsonová, ale v těchto chvílích využívala své dívčí jméno.

Vysoký muž: Jmenuji se Cornery. Tohle je pan Site. Vám stačí znát jen tohle. Nic víc.

Baxterová: Máte to?

Cornery: Samozřejmě. Máte ochranné kouzlo?

Baxterová: Ano.

Site pak vytáhl cosi zabalené v bílé látce a podal to Baxterové.

Cornery: Za rok Vás zase někdo kontaktuje a Vy mu Oráculum předáte.

Baxterová: Proč se to vlastně stěhuje každý rok?

Site: Je nejcennější ze čtyř Oráculí, která se na Zemi nacházejí.

Cornery: Je tím, co uvede jisté věci do správného pohybu. Bez něj je držitel všech ostatních jen silný nadpřirozený. Tento dá vyvolávači možnost oživit to nejhorší… Ale víc už nechtějte znát. Vědět není bezpečné.

Site: Tak za rok..slečno Baxterová.

Odjeli a nechali ji stát u staveniště mostu, který bude v budoucnu jedním z nejznámějších míst na světě. Začínalo pršet.

 

Dům Halliwellek, obývací pokoj

Chris pročítá dál.

Chris: Píše tu, že předmět uschovala tady, protože jen pod ochranou dobré moci tady v domě, se mu nemůže nic stát.

Erin: Píše tam, jak to Oráculum vypadalo?

Chris: Nepopsala. Nenapsala o něm nic. Takže…co tu je dál… další recept, a zase recept. Nějak moc najednou začala vařit zcela nové věci. Ha…

Carter: Je tam něco?

Chris: Ne… jen ničící kouzlo. Ha..další hádka s Gordonem a další recept.

Penny: Chrisi, zlatíčko, přeskoč prosím o rok dál. Pochybuji…že tam bude dál něco psát o Oráculu.

Chris: Pravda…

Erin: Zkus to…

Chris: Takže o rok později.

Listoval a listoval, až se zastavil u data, které ho zaujalo. Květen 1937

Chris: Tohle je zajímavé. „Za několik dnů se otevře Golden Gate Bridge. Penelope mě dnes v noci zase nenechala vyspat. Podle všeho to vypadá, že to bude velká bojovnice. Záde se, že blížící se narození Penny mě a Gordona zase sblížilo.

Penny: Narodila jsem se v červnu 37.

Erin: Nepřeskočil jsi něco? Pokud měl uplynout rok… a tohle si Baxterová napsala do deníku pár dní před otevřením mostu, což mělo být 27.Května 37, pak už musela Oráculum poslat dál. Je to nějaké…

Chris: ( Otočil na další stranu. ) Hele. Tady to je. Dopis přišel pozdě. Něco mi na tom nesedí. Nemám žádné informace, žádné kontaktní adresy. Přestává se mi to líbit.

Carter: To dává smysl. Něco se zvrhlo a tak…

Penny: To vzala do vlastních rukou.

Chris: A zdá se, že tomu tak opravdu bylo.

 

San Francisco, rok 1937, 28. Květen

Baxterová se dívá na čerstvě otevřený Golden Gate Bridge. Píseň, která byla k otevření složena – „There´s Silver Moon on the Golden Gate“ už tento den hraje po několikáté. Držela v ruce dopis a ještě jednou se na něj podívala. „Sejdeme se na Golden Gate Bridge ve 13:30, přesně. Najdete nás uprostřed mostu.“

Baxterová: Divné.

I přesto měla v kabelce ukryté Oráculum a vyrazila spolu s davem směr Golden Gate. Hudba a oslavy trvaly už druhý den a Baxterovou už z toho bolela hlava. I tak šla dál. Její cil se blížil. Spatřila dva muže a jednu ženu. Žena měla bílé, dlouhé vlasy. Dívala se z mostu na oceán. Jeden z mužů vypadal jako Site, ale ten druhý… Cornery to nebyl. I když.. kdo ví. Blížila se. Čím blíž ale byla třem postavám na mostu, tím narůstala její nedůvěra a nejistota. Zastavila se a chvíli přemýšlela. Přitom do ní pořád někdo strkal. Baxterová se začala ohlížet. Věděla, že by neměla panikařit, ale dav jí nedokázal uklidnit. Zavřela oči.

Baxterová: ( Velmi potichu ) Zjev mi nepřítele, zjev mi nepřítele…

Máchla rukou a všichni ztuhli. Spatřila tu ženu. Trhla sebou a podívala se na ní. V ten moment se začali hýbat i všichni ostatní.

Baxterová: A do háje!

Žena ukázala na Baxterovou a všichni tři se dali jejím směrem. Ta se snažila rychle vyřešit, co udělat…

 

Dům Halliwellek, obývací pokoj

Chris se nadechl a podíval se kolem sebe.

Erin: Co bylo dál?

Chris: Mám žízeň. Potřebuju se napít.

Erin: Jen se napij… vždyť tady budeme i zítra… ( Zasměje se. ) Nebo taky ne.

Chris se napil a pak se zadíval na drobná písmenka.

Chris: Proč musí psát tak…

Penny: Máma byla pověstná…svým drobným písmem.

Erin: Budu pokračovat.

 

San Francisko, rok 1937, 28. Květen

Baxterová se otočila a chystala se odejít, lae pak si jich všimla. Byli úplně všude. Stoupenci čekali na tento moment. Tady nemůže kouzlit, tady nemůže udělat skoro nic.

Baxterová: Co teď…co udělám… ( A pak si vzpomněla na kouzlo, co ten týden vymyslela. Jen tak náhodou… Krycí kouzlo. ) Rychle vzpomeň si… jak to bylo?

Zmrazila všechno okolo. Tohle ale nevydrží dlouho. Ta potvora byla mocnější než ona. Kdyby tu byla alespoň její sestřenice… ale nebyla. Zase někde něco fotila. Rychle. Rychle. Vytáhla z kabelky Oráculum a pak zavřela oči. Bylo to náročné kouzlo.

Baxterová: Skryt to, co nemá být nalezeno. Skryj to, co nechci už nikdy nalézt. A skryj to hodně hluboko.

V tom Oráculum zazářilo. Lidé se dali do pohybu. Pak Oráculum zmizelo a celý most se na nepatrnou vteřinku prohnul.  Nikdo si toho nemohl všimnout. Jen Baxterová to cítila.

 

Dům Halliwellek, obývací pokoj

Chris: To znamená, že Oráculum je….

Erin: Golden Gate Bridge.

 

Podsvětí

Wyatt se vracel z kontroly svých malých ptačích přátel. Pak se zastavil a podíval se před sebe. V hlavní síni bylo několik démonů. Někteří byli nově naverbovaní. To, že nějaký čaroděj verbuje démony, aby se mohli pomstít Horoskopiánům, se rozkřiklo rychle. Hned si ho všimli a začali se mu klanět.

Wyatt: Fajn.. ( Pro sebe ) Sousta otroků pro nucené práce… že si teď připadám jako… ( Nahlas ) Mí poddaní… nadešel čas… získat nového spojence.

Démon: Výborný nápad, pane!

Další démon: Geniální.

Wyatt: Kdo ví, kde se nacházejí uctívači démonského boha Nazca?

Najednou všichni ztichli.

Démon vzadu: Já…já vím, kde jsou, ale…

Wyatt: Povídej a staneš se členem mých nejbližších.

Démon polknul a spustil.

 

Kdesi v hoře u plošiny Nazca, Jižní Amerika

Maya cítila tu energii, tu sílu. Právě vysála energii z tabule, která popisovala život tamních obyvatel. Bylo to chytré, nechat ji zapustit do země. Nikdo by si jí nevšiml, ale její oddaní démoni mají oči všude.

Maya: Zbývá už jen jedno místo. Poslední Oráculum. ( Otočí se na poddané. ) Našli jste to Oráculum?

Poddaný: Ne… velectěná. V San Francisku se nám nepodařilo najít nic, co by se Orácula jakkoli týkalo.

Maya: Počkat… počkat… San Francisko. Zprvu mi to nic neřeklo, ale…Bože… ta čarodějka…. Ona ho musela…

Hlas v davu jejích poddaných: Schovat!

Maya: ( Zvedla hlavu. ) Kdo to byl, Kdo to řekl?

Hlas: Já!

Všichni se rozestoupili a Mayiny oči se setkali s Wyattovými.

Maya: Kdo..jsi?

Wyatt: Jmenuji se Wyatt Matthew Halliwell a jsem pravnuk Baxterové, čarodějky, která schovala poslední Oráculum.

Maya: Ha.. ( Oči jí doslova zuří. ) Na něj… zabte…ho.

Wyatt vytáhnul meč a všichni ztuhli.

Wyatt: Chtěl jsem to po dobrém, ale když nedáte!

 

San Francisko, Golden Gate Bridge

Auto prudce zastavilo. Z něj se postupně vysoukali Erin, Carter, Chris a Penny. Postupně si tak narovnávali záda.

Chris: Pardon, pardon. Na nové a větší auto budu muset ještě nějakou chvíli šetřit.

Penny. Proč jsme se nemohli…

Erin: Protože by nás tady na tom místě určitě někdo viděl.

Penny: Pravda, pravda.

Elegantně se protahuje a snaží se zjistit, jestli jí to někde křupne.

Chris: Grams...co to děláš? Jsi mrtvá. Tobě nic…

Penny: Co kdyby nás někdo viděl… jsem přeci stará…podle lidského měřítka by mi mělo křupat kde co… nebo se snad pletu?

Carter a Erin se zasmějí.

Erin: Co teď?

Penny: Chtělo by to vratné kouzlo, ale s tím asi máma nepočítala, takže žádné nevytvořila. Ale teď by se nám nějaké hodilo.

Jak to dořekla, objevila se před nimi Maya a několik uctívačů démona Nazca.

Carter: To kouzlo bychom potřebovali jako sůl.

Erin: Všiml si někdo, že jsme v oslabení? Kde je Wyatt, když ho všichni potřebují….Odpovím si sama

Wyatt: Tady ( A zasmál se. ) Jde se na to.

Penny: Fajn… Moc Tří se bude vždycky hodit. Chlapci, chci abyste opakovali po mě… Moc Tří vzývá magii minulosti „Opusť toto místo!“ Moc Tří vzývá magii přítomnosti „Opusť toto místo!“ Opakujte.

Všichni tři: Moc Tří vzývá magii minulosti „Opusť toto místo!“ Moc Tří vzývá magii přítomnosti „Opusť toto místo!“

Penny: Ještě jednou… a několikrát!

Maya: ( Polohlasem ) Vzývám Moc dávného kultu Nazca, spláchni tu lidskou chátru!

Do teď čisté nebe se zatáhlo mraky a z nebes se na zem snášeli přívaly vod.

Maya: Ukaž jim, jak mocná jsou tvá kouzla!

Máchla rukou a poslala na Halliwellovi blesk. Ten zasáhl auto.

Erin: To je… ( Pak zavřela oči a soustředila se. Teď to bylo mnohem těžší. Narostla jí křidla. Erin pak musela vydat mnohem víc energie, aby vodu od nich hnala na Mayu.

Wyatt, Chris, Carter: Moc Tří vzývá magii minulosti „Opusť toto místo!“ Moc Tří vzývá magii přítomnosti „Opusť toto místo!“

Najednou všichni strnuli. Most se začal chvět. Jako kdyby přišlo zemětřesení.

Erin: Co se… ou.. ( Málem spadla. ) Děje?

Penny: Oráculum! Měla bys rychle zmizet!

Erin: Proč? Všechno magické tady shoří..zmizí..prostě nebude! ( Nahlas ) Chlapci… vy taky!

Událo se to během několika vteřin. Most začal probleskovat. Když zmizel první démon, došlo Maye, co se děje a rychle zmizela. Přitom zmizeli i Halliwellovi. Most se ještě hodnou chvíli třásl, ale pak zase vysvitlo slunce a po bouřce ani stopy.

 

Dům Halliwellek, hala

S přívalem vody se v hale objevili i Wyatt, Chris, Carter, Penny a Erin.

Chris: Co to…bylo?

Penny: Chlapci… Vaše Moc Tří by se mohla stát…

Chris: Co…čím?

Penny: Mnohem silnější, než byla vašich matek. To bylo.. jsem na vás všechny hrdá. ( Pak se otočí na Erin. ) Na tebe taky drahoušku.

Erin: Dobře… díky… ou..( Vstala ze země ) Mnich! ) A zmizela v obývacím pokoji.

Penny: Chlapci…úkol splněn. Oráculum zničeno… jdu domů…tedy chci říci… jdu nahoru, kdyby někdo chtěl třeba někam…

Chris: K vodě? ( A oklepává se. )

Carter: Ne… díky Grams.

Wyatt: Raději někam, kde je sucho a teplo.

Penny: Není problém. Sahara? Gobi? Nebo že by Saudská…

Wyatt: Ne… ne…dělám si legraci. Teď chci klid!

Penny: Tak.. ( Usměje se na všechny a elegantně se otočí. ) Já mizím. Prosím.. nevolat ( A zmizela pryč. )

Chris: Tak to bylo…

Carter: Drsné… Jdu se převléknout.

Vrzly vchodové dveře a v nich se objevila Paige s Adamem. Smáli se a vypadali, že se museli dobře bavit. Až … ztuhli.

Adam: Co se to tu…

Chris: Ale nic!

Wyatt: Všechno je v pořádku.

Carter: V naprostém…

Do haly vběhla Erin a jásala.

Erin: Je vzhůru…probudil se. Já ho …vyléčila! ( Všimne si Adama a Paige ) Jéj.. ahoj. ( A zase zmizí v obývacím pokoji. )

Adam: Necháme je o samotě a oni doslova…

Paige: Vytopí celou halu. ( Nahlas ) Kdo to bude vytírat!

 

Dům Halliwellek, jídelna

Jídlo už je téměř všechno snězené a pití vypité. Adam a Paige právě doposlouchávají to, co se během dne událo a zírají.

Chris: A pak Grams dostala nápad, že bychom mohli třeba na Saharu.

Carter: A Wyatt to hned stáhnul, protože… co by dělal na Sahaře a Grams se jako dáma otočila a ladně zmizela pryč.

Paige: Taková prostě je… všechno chce mít pod palcem. Kde vlastně je… Wyatt?

Carter: Kdo ví.

 

Podsvětí

Wyatt si dělá pohodlí na svém „trůně“, když tu vstoupí do síně Maya.

Wyatt: Ha…tady se touláš!

Maya: Byli jsme přeci dohodnuti.

Wyatt: Já vím, ale něco jsem přeci musel udělat.

Maya: Takhle nikdy nezískáme Moc Nazcy.

Pak došla až k němu. Byl vyšší než ona a tak si jí z pozice vůdce přitáhl k sobě a políbil ji.

Wyatt: To nevadí.

Maya: Co bude teď?

Wyatt: Moc mluvíš!

Maya mu vrátila polibek a pak se spolu začali vášnivě líbat. Najednou ucukla.

Maya: To…

Wyatt: Nelíbí se Ti snad něco?

Maya: Já… ou… Vidí na své ruce krev.

Wyatt v ruce drží Excalibr zbarvený její krví.

Maya: Ty…tys mě…

Wyatt odhodil meč a udělal pár kroků. Právě včas, aby chytil padající Mayu. Chytl ji pevně za boky a přitáhl si ji k sobě tak těsně, jak to jen šlo.

Wyatt: Co je tvé… je přeci i mé…

Políbil ji. Polibek trval dlouho. Během něj Maya umřela. Ruce jí ochably a povolily. Její tělo se stalo jen pouhou hračkou. Wyatt nadále svíral její křehké tělo a stále setrvával v polibku. Čekal na ten moment. Záře přešla z Mayi do Wyatta. Stala se z něj nádoba spasení a zároveň ten, kdo ovládá moc démona Nazca. Až pak tělo Mayi odhodil jako panenku. Dopadla na zem a rozpadla se v prach.

Wyatt: Fajn. Tak to… by bylo. Co teď!

 

Konec