1.sezóna

2.sezóna 3.sezóna Charmed New Year  Hlavní stránka

Ne příliš vzdálená budoucnost

Magická škola, ředitelna

( Hodiny ukazují 9 ráno. Tewin, ředitelka Magické školy právě uklidila starý svitek, na němž bylo napsáno jedno prastaré kouzlo, po jehož vyřčení je obnovena ochrana Magické školy. Poté vstane a přejde ke svým skříním, které má v plánu uklidit. )

 

( Tewin si hromadí nějaké ty zprávy na svůj stůl. Polovinu skříní ve své pracovně má otevřenou a snaží se v nich udělat pořádek. Najednou někdo zaťuká na dveře a prudce otevře. Ve dveřích stojí vyplašený učitel. Nervozitou se celý klepe a nedokáže nic říci. Jen rychle dýchá. )

 

Tewin: ( Podívá se na něj. ) Co se stalo, Carre?

Carr: Věštkyně…. Něco se jí stalo!

Tewin: Co?

Carr: Měla byste tam hned jít!

( V tom se učitel Carr zhroutí k zemi. Tewin se chaoticky podívá na své věci a zmizí pryč. )

 

Magická škola, jeskyně věštkyně

( Tewin se v bílé záři Staršího objeví u vchodu do jeskyně. Je překvapená, kolik lidí tam je. )

 

Tewin: ( Nahlas ) Ustupte!

( Všichni se rozestoupí a Tewin spatří mladou věštkyni v podivném šoku. Poblíž ní je kotlík s jejím lektvarem a oheň, co hoří jasným bílým plamenem. )

Tewin: Co se stalo?

Vystresovaná studentka vedle ní: Šla… jsem na soukromou hodinu, ale když jsem přišla… už takhle vypdala.

Tewin: Jak….

( Podívá se lépe a vidí, jak se věštkyně celá klepe. Její oči jsou doslova vybledlé. Najednou vycítí Tewin a prudce vstane. )

Věštkyně: ( Nepřítomným hlasem ) Temnota je blízko! ( Natáhne ruku a chytne Tewin prudce za paži. ) Přijdou a vše zničí!

Tewin: Kdo!

Věštkyně: ( Jako by si jí teprve teď všimla, upře na ní své vybledlé oči. ) Přijdou a zničí Tě! Bude mnoho mrtvých, mnoho…..

( Najednou její stisk povolí. Zavře oči a když je otevře, mají zase svou vlastní barvu. Pak se podívá na Tewin, která je šokovaná z toho, co jí věštkyně řekla, a poté se sesype k zemi. )

Tewin: Rychle… ať přijde léčitel! Zavolejte všechno, všechny!

( Když se lidičky kolem ní začínají trousit z jeskyně ven, zmateně se rozhlédne kolem a pak se posadí k vyčerpané věštkyni. )

Tewin: Co mám ….

Hlas, který ona moc dobře zná: ( Potichu ) Zavolej …. Halliwellovi!

Tewin: ( Potichu ) To jsi ty? Alice?

Alice: Neptej se a kontaktuj je. )

( Tewin se postaví a nadechne se. Najednou se ozve rána a do jeskyně se nahrne prachová vlna. Tewin začíná kašlat. Rychle chytne věštkyni a přenese se z jeskyně do své kanceléře. )

 

Magická škola, ředitelna

( Tewin dopadne na zem. Něco ji srazilo a ona se podívá kolem sebe. Z hlavní chodby je slyšet křik. Tewin pustí věštkyni a domotá se ke dveřím. Když otevře dveře, vidí prchat několik studentů. Jeden z nich je zasažen energy ballem a skončí na uhel. Další je zasažen dvěma ohnivými šípy a v bolestech dopadne před Tewin. Ta prudce otočí hlavu dál do chodby a vidí několik démonů. Rychle zavře dveře a snaží se rozdýchat ten šok. Za pár vteřin ale přijde další. Přímo před ní se objeví Alice. )

 

Tewin: Co se děje?

Alice: Našli způsob, jak se sem dostat.

Tewin: Kdo Oni?

Alice: Horoskopiáni.

Tewin: Cože?!? Proč?

Alice: Chtějí oslabit dobrou magii. Před chvílí ovládli Nexus!

Tewin: Co? Jak?

Alice: Zabili následovníky sester Halliwellových.

Tewin: Co…

Alice: Na to není čas. Teď tě pošlu zpět. Musíš najít způsob, jak je zastavit.

Tewin: Ale já….

Alice: Dám Ti svou moc.

Tewin: C….

( Alice chytne Tewin za paži a něco jí předá. V tom se ozve další rána a polovina stěny se rozsype. Alice končí uvězněná pod troskami. Tewin se oklepe a narovná se. Odlepí se od dveří a udělá pár kroků. V tom dveře zakřupají a jsou rozprášeny do vzduchu. Tewin se otočí a dívá se do očí Libry. )

Libra: Ha.. Starší. ( Nahlas ) Mám další!

Tewin: Nemáš!

( Jediné, co Tewin vidí, je letící šíp. Pak cítí, že mizí. Zavře oči a čas se zastaví. Když je otevře, vše je v pořádku. Stojí na tom samém místě. Celá ztuhlá se otočí a otevře dveře do hlavní chodby. Kolem projde studentka a pozdraví ji. Tewin se usměje a uklidní se. Projde chodbou až do knihovny. Tam stojí tři studenti a sledují čtvrtého, který se vznáší metr nad zemí. Najednou sebou trhne a spadne na zem. )

Student: To bylo super!

Druhý student: Tak co?

Student: Jo. Cítil jsem to.

( Ve dveřích se objeví učitelka s černými vlasy. )

Učitelka: Tewin?

Tewin: ( Otočí se. ) Ano?

Učitelka: Věštkyně mi nahlásila nebezpečné vidění.

Tewin: Tak zavolejte někoho z dalších věštců…. ( Najednou ztuhne. ) To už tu... bylo.

Učitelka: Co?

Tewin: Nic. Zavolejte ty věštce, ať to s ní prodiskutují.

( Učitelka odejde a Tewin se dívá zcela zpříma před sebe. Ani se nehne. )

Tewin: Já půjdu za Halliwellovými!

 

Úvodní znělka

V hlavních rolích: Erin Cassidy, Wyatt Matthew Halliwell, Chris Halliwell, Briana Cassidy, Hope McCarthy, Adam Jefferson

Ve vedlejších rolích: Tewin, Denny Jiggsová

Hostující hvězdy: Alice

Díl 17. Něco z prachu, něco v prachu ( část 1. )

( Nebe bez mráčků. Všechno se raduje. Na místním hřbitově je ticho. U jednoho z čerstvých hrobů stojí mladá dívka a pokládá květiny na desku se jménem jejího přítele. O pár metrů dál truchlí otec s malým dítětem nad ztrátou manželky a matky. O dalších pár metrů dál, po svahu nahoru, stojí osamělý mladík. Dívá se na „odstrčený“ náhrobek. Pak se skloní a otře navátou hlínu z okolí. Do jeho zorného pole přijde jméno Victor Bennet, milovaný otec, děda, přítel. Myslíme na tebe s láskou! Povzdechne si a narovná se. Najednou pocítí závan vzduchu. Otočí se a spatří ženu v bělostných šatech. Mladík, Chris, se zatváří poněkud zmateně. I tak jakoby to očekával, že se někdo z nich ukáže. )

 

Žena: Neboj se. U nás mu bude dobře.

Chris: Christina Jay. Mohl jsem si myslet, že pošlou Vás.

Christina: Chtěli, abych to byla já.

Chris: Jak příhodné. Co s ním bude? Vždyť tam nahoře….

Christina: Neměj obavy, že by se mu tam nelíbilo.

Chris: Ale neuděláte …..

Christina: Promiň. Ne. Nejde to. Pochopíš to stejně, jako tvoje matka a tvé tety Phoebe a Paige pochopili, že nelze poslat zpět Prue.

Chris: Ale přesto se jim ukázala, není liž pravda?!?

Christina: ( Polkne a podívá se na Victorův hrob. ) Je to pravda, ale to bylo nevyhnutelné. Bez moci čtyř by veškerá magie zmizela ze všech světů.

Chris: Jasně. Chápu. Proč tady jinak jste? Říci, ať nemám starosti? To je dost….

Christina: Jsi jediný, kdo jeho ztrátu pocítil mnohem silněji.

Chris: ( Ztuhne. ) Ale Wyatt….

Christina: Předstírá, jak jinak, ale je dost silná osobnost na to, aby se právě teď začal hroutit. Snaží se tě držet na nohou.

Chris: To snad zvládnu sám.

( Christina Jay ztuhne a podívá se směrem k bráně hřbitova. Ta sice není vidět, ale ona cítí, že někdo přichází. )

Christina: Budu muset jít. Někdo sem jde a nebylo by dobré, kdyby tě tu našel právě se mnou. Nezapomeň, že ….

Chris: Ano?

Christina: V téhle bitvě nejste sami. Může se zdát, že ano, ale opak je pravdou. I teď Vás hlídáme.

Chris: Díky, ale nemusíte to s tou péčí tak….

( Zbytek už nemělo cenu říkat. Christina Jay, jedna z nejmladších Starších, právě zmizela ve zlaté záři. Chris za sebou zaslechl volání a otočil se. Do kopce se drala Denny. Když si všimla, že se na ni Chris dívá, zamávala mu.  Chris se usmál a došlo, že opravdu není sám. )

 

( Na stole stála káva a vedle ní čerstvé noviny. Wyatt postavil vedle kávy talíř s toastem a zasedl ke své pozdní snídani. Celou noc byl v P3 a snažil se vyřešit náhlý problém spočívající v naprogramování hostujících hvězd na další měsíc. Hned večer obtelefonoval tři úspěšné skupiny vystupující ve Friscu. Otevřel noviny a začala si je pročítat. Zamyšleně otočil na další stranu, kde hlavním tématem bylo otevření nové části univerzity, kterou navštěvoval. Usmál se a najednou se ozval zvonek. Položil hrnek s kávou a vstal. Jeho kroky se vzdalovaly a pak bylo slyšet otevírání dveří. )

 

Wyatt: Ahoj, konečně jsi tady. Myslel jsem, že jsi už málem zapomněla.

Dívčí hlas: Jak bych mohla. Vždyť jsem Ti to slíbila.

Wyatt: Tak pojď dál.

Dívčí hlas: Já myslela, že hned vyrazíme.

Wyatt: Snídám.

Dívčí hlas: ( Zasměje se a hlas se trochu přiblíží ke kuchyni. Je slyšet cvaknutí dveří. ) Těžká noční?

Wyatt: Byl to děs. Zachary zase rozbil alespoň tunu skleniček.

Dívčí hlas: Tak ho vyhoď.

Wyatt: To není tak….

( Oba vkročí do kuchyně. Dívka je Erin. )

Erin: Ale musíš. Jinak zaplatíš za sklo mnohem víc, než utratíš za snahu najít kvalitního číšníka.

Wyatt: Pravda. ( Ukáže na toasta a kafe. ) Dáš si?

Erin: Promiň, ale okousaný toasty nemusím…. Ale kafe si dám ráda.

Wyatt: ( Na jeho tváři se objeví nepatrný úsměv. ) Tak jo. Jedno kafe….

Erin: ( Zatímco Wyatt připravuje druhou kávu. ) Takže… ( Sedá si za stůl. ) … co všechno chceš, abych tam udělala?

Wyatt: Stačí… ( Přistrčí Erin hotovou kávu. ) Tady….

Erin: Díky.

Wyatt: Cukr?

Erin: Ráda … a mléko.

Wyatt: Jak je libo. Takže… stačí, když… ( Otočí se k lednici. Otevře ji a vytáhne mléko. Zavře ji a mléko postaví na stůl. ) Tady je. Otevřít, trochu poklidit. Včera jsem uklidil většinu místností, tak stačí jen otřít stolky, vytáhnout sklo z myčky, zapnout ledovač a zkontrolovat kasu.

Erin: ( Natáhne se pro mléko. ) Ty mě jako svěříš i kasu?

Wyatt: Nějaký problém? ( Sedne si a zakousne se do toastu. )

Erin: ( S úsměvem ) Ne, ne…. Žádný problém. Jen mě to trošku překvapilo.

Wyatt: To víš. Hope má teď plno práce s nějakou tou seminární prací. Nechci ji rušit a tudíž se musím spolehnout na tebe.

Erin: ( Napije se a usměje se. ) Tak toho si vážím. V kolik s tebou mám počítat?

Wyatt: Nevím. Kolem čtvrté, páté?

Erin: Jasně.

Wyatt: Neboj se. V té době do klubu zavítají jen čajovníci a kafaři.

Erin: A to je?!?

Wyatt: Ti, co pijí čaj a kafe. Nic víc. Jo a poslední dobou tam kolem páté chodí takový starý manželský pár. Sednou si do zadního boxu a dají si oba Latté, pak si dvakrát či třikrát zatancují u jukeboxu na nějaký hit z padesátých let a jdou domů.

Erin: Fajn. Jsem připravena na všechno.

 

Dům Halliwellek, podkroví

( Adam stojí u okna a dívá se ven. Na pohovce sedí Briana a pročítá si nějaký časopis. Zvedne hlavu a podívá se na Adama. Vypadá zamyšleně. )

 

Briana: Děje se něco? Vypadáš, jako by Tě něco trápilo?

Adam: Jak jsi to poznala? ( A stále se dívá z okna. )

Briana: Vidím tvůj odraz ve skle.

Adam: ( Usměje se a otočí se. ) Jak bys mohla….

Briana: Konečně se taky usmál. Jinak… to, že tě něco trápí, je cítit až sem.

Adam: Jen, aby tys taky jednou nemohla mluvit vážně.

Briana: Mluvím. Skoro vždycky. Tedy skoro vždycky…. No občas se to i stane.

( Adam vyrazí směrem k Brianě. )

Adam: Přemýšlel jsem, co teď. Co bys dělala na mém místě?

Briana: Nemám tušení, co bych měla dělat, kdybych byla na tvém místě.

Adam: Jde o Wyatta a Chrise.

Briana: ( Ušklíbne se. ) Jasně. Tak teď už mám celkem jasno.

Adam: Včera jsem jim volal. Nikdo to nezvedal.

Briana: Wyatt byl v práci a Chris patrně s Denny.

Adam: Možná, ale i tak. Už je to měsíc od jeho smrti. Měl bych něco udělat.

Briana: Co?

Adam: Nevím. Připadám si zodpovědný jak za Chrise, tak za Wyatta.

Briana: Jsou oba skoro dospělí. Musí se naučit….

Adam: Bri…ty jsi v poslední době nějak tvrdá. Neměla bys….

( Najednou se ozve rána přicházející z haly. Záhy následuje křik a něco se rozbije. )

Briana: Co to….

Adam: Dole!

Briana: ( Potichu ) Vím.

Adam: Jdu tam.

Briana: ( Vstane. ) A co mám jako dělat já?

Adam: Ty… já nevím. Pokliď tu…

Briana: ( Zrudne. ) Cože?

Adam: Dělám si legraci. Tak pojď.

 

Dům Halliwellek, hala

( Oba dva jdou téměř stejně a zastaví se na předposledním schodě. Váza, co stála u schodů je rozbitá a někdo se jim prochází sem a tam v obývacím pokoji. )

 

Briana: Kdo to může být?

Adam: Kdybych to věděl, tak jsem Děd Vševěd a ne světlonoš a exdémon a exčlověk a ….

Briana: Já vím. To je samé ex, ex a ex, ale že by ses pochlapil a vlétl na toho škůdce, co …. ( Ozve se další rána a něco se rozbije. ) … Ti právě demoluje obývací….

Adam: ( Naštvaně ) Jasně. Chápu, kam míříš.

( Zrychlí a když vběhne do obývacího pokoje, v závěsu s Brianou, ztuhne. U jedné vitríny stojí asi patnáctiletý kluk a snaží se rychle posbírat to, co právě rozbil. Když si jich všimne, prudce vstane a dívá se na ně. Trochu se klepe. )

Kluk: Konečně někdo…

Briana: Kdo jsi a co tu chceš?

Adam: ( Potichu k Brianě ) To zvládnu sám, Bri. ( Na kluka a nahlas. ) Kdo jsi a co tu chceš? ( Briana vyprskne smíchy a Adam se jen ušklíbne. )

Kluk: Jsem….V magické škole….

Adam: Tak už se vymáčkni….. proboha.

Kluk: Ředitelka Tewin mě za Vámi poslala, abych…. ( Najednou ztuhne. )

Adam: Aby co?

Briana: ( Záhadně ) Nezdá se Ti, že je tady najednou naprosté ticho?

Adam: Eee. Nic neslyším.

Briana: ( Podívá se na něj s nepochopením. ) Tak to je přeci podstat ticha, že nic není slyšet.

Adam: Pravda. ( Otočí se na kluka. ) Tak co chce paní dokonalá ředitelka Tewin?

Kluk: Mám Vám říci, že brzy zaútočí.

Briana: Kdo?

Kluk: Horoskopiáni. Brzy…. Přijdou a zničí Magickou školu, zničí tenhle dům a všechno….

Briana: ( Pro sebe ) Zase?

Adam: Říkala něco?

Briana: Ne… jen jsem se zamyslela.

Adam: Aha.

Kluk: Tewin říkala, že mám zajít hned sem a říci Vám, že….

Adam: Potřebuje pomoct?

Kluk: Ehmm.

Adam: Jak jinak.

Briana: Jak jinak.

Adam: Takže…. Co přesně Tewin úžasná po nás žádá?

Kluk: ( Zarazí se. ) Ech… no, spíše čekala, že….

Briana: Ji navštívíme?

Kluk: Tak nějak.

Adam: Fajn. Užijme si tenhle malej trip.

Briana: Co?

Adam: Ale no tak. Bude to jako za mladých let….

Briana: Prosím. Nemluv o věku, vždyť jsem teď o minimálně osm let starší než ty.

Adam: ( Zamyslí se. ) Pravda. Já téměř nezestárl, když to ty….

Briana: Opovaž se….

Adam: Jsi zkrásněla.

Briana: Nesnaž se.

Adam: Taky se o nic….

Kluk: Takže… může s Vámi počítat?

( Chlapec se zdá být čím dál tím víc nervóznější. Adam a Briana jsou zatím naprosto v pohodě. )

Adam: Fajn. Víš něco víc nebo ne?!?

Kluk: Ředitelka mě bohužel nechtěla říci víc informací….

( Najednou se v obývacím pokoji objeví démon. Když ho spatří Briana, ztuhne. Démon chce hodit energy ball po klukovi. Adam ho ihned přenese pryč. Briana stále stojí na místě. Démon se na ni podívá a vrhne na ni drsný obličej. V ruce se mu vytvoří energy ball a pak skončí v popelu. Ve dveřích do obývacího pokoje stojí Wyatt a překvapeně se dívá na Brianu. )

Wyatt: Co se tu děje?

Briana: Já…. Bože. Nevím.

 

Klub P3

( Erin právě stojí za barem a připravuje dvě Espressa. Vezme si tác a jde je předat hostům – dvěma dívkám, co si sedly poblíž parketu. )

 

Erin: ( Položí je na stůl. ) Dvě Espressa!

Jedna z dívek: Díky.

Erin: Prosím.

( Otočí se a odchází. Cestou k beru si všimne dvou starších lidí a usměje se. Wyatt ji varoval, že by mohli přijít. Dojde k baru a vyčkává. Stařičký pár dojde pomaličku, schod po schodu, krok za krokem, až k baru a podívá se před sebe. Jsou evidentně překvapeni, že tam není ani Chris ani Wyatt, ani Victor. )

Stařeček: Vy … nejste … mladý pan Bennet.

Erin: ( Usměje se, jen lehce ) Bohužel. Musel si něco zařídit. Na pár dní to tu za něj….

Stařeček: ( Ke stařence ) Nevypadá jako mladý pán Wyatt.

Stařenka: To ne, ale i tak ten mladík nevypadá špatně.

Erin: ( Ztuhle – pro sebe ) Taky si tak dneska připadám…. Jako mladík.

Stařeček: A jak dlouho tady budete?

Erin: Ach…. Asi tři dny.

Stařenka: Co říkala?

Stařeček: Asi tři .., dny.

Stařenka: Tři dny?

Stařeček: Jo.

Stařenka: ( Podívá se na Erin. ) Dáme si dvě Latté.

Erin: Dobře. ( Nahlas ) Dvě Latté. Zatím… si sedněte.

Stařenka: Co říkala?

Stařeček: Že si můžeme sednout.

Stařenka: Aha.

( Oba dva se pomalými a šouravými kroky začali přesunovat na místo u parketu. )

Erin: ( Usmála se a začala připravovat Latté. ) Ach.. jo.

 

Magická škola, ředitelna

( Tewin sedí za svým stolem. Nervózně si ťuká prstem do stolu a pak ji něco napadne. Postaví se a dojde k jedné ze skříní. Otevře ji a začíná se prohrabovat papíry. Narazí na svitek, kde je pečlivě popsáno ochranné kouzlo Magické školy. Otočí se a položí ho na stůl, když se u stolu objeví Adam s tím klukem. )

Tewin: ( Jen zamrká. ) Kevine? Adame? Co Vy tady?!?

Adam: Ty jsi tady toho….

Kluk: Kevin. Jsem Kevin.

Adam: Kevina. Tady Kevina poslala za námi, protože….

Tewin: Ano.

Adam. Proč?

Tewin: On nic….

Kevin: Já řekl přesně to, co jste mi řekla paní ředitelko, abych jim řekl.

( Tewin se tázavě podívá na Adama. )

Adam: Jo. Něco říkal, ale bylo to… chaotické.

Kevin: Já se snažil.

Adam. Tak o co vlastně jde? Právě nás doma napadl nějakej prašivej démon.

Tewin: Jde o Horoskopiány! Za pár dní zničí Magickou školu a ty, tvá dcera a bratři Halliwellovi jste jediní, kdo tomu všemu může předejít. ( Adam v tu chvíli dostává záchvat smíchu. Opře se o stůl a směje se. Kevina to začíná děsit a ustoupí do zadu. Tewin je naštvaná. ) Co je na tom k smíchu?

Adam: ( Nahlas ) K smíchu? Co je na tom k smíchu? ( Úplně změní obličej – z úsměvu na zuřivost. ) Bože! Horoskopiáni mi vzali Phoebe, já skončil jako světlonoš. Moje dcera žila osmnáct let beze mě, bez své matky. Wyatt a Chris přišli o oba rodiče. Mám snad říci ještě něco, TEWIN?

Tewin: ( Na prázdno polkne. ) Ech… no.

Adam: Já si to myslel.

Tewin: Adame, prosím, poslouchej mě. Přisune k němu svitek s ochranným kouzlem. ) Když se Vám podaří provést správně obřad pro ochranné kouzlo magické školy, vše bude v pohodě. Horoskopiáni se sem nedostanou.

Adam: Ty jsi šílená.

Tewin: Prosím. Alespoň se o to pokuste…. Jinak….

Adam: Co? Bude konec Magické školy?

Tewin: A tvého nového domova… ( Provokativně se u¨směje. ) A možná přijdeš i o Erin. Nikdo neví, co se může stát, když zničí Magickou školu.

Adam. ( Zatne pěsti. ) Ty jsi ale potvora, Tewin!

Tewin: Udělá k němu dva kroky. Přitom  vezme do ruky svitek. ) Uspořádejte kouzlo na ochranu Magické školy a budete mít pokoj. ( Vrazí mu do ruky svitek a usměje se. ) Všichni!

Adam: Až budu mít příležitost,, tak….

Tewin: Jasně. Až budeš mít čas. Teď bys už měl jít!

( Adam je rudý vzteky. Pevně stiskne svitek v ruce a zmizí pryč. Kevin je celý bledý a sotva dokáže pobrat dech. Tewin najednou zeslábne a opře se o stůl. )

Tewin: Muselo to být?

( Za sebou ucítí průvan a povzdechne si. )

Tewin: Proč jsem musela říct všechny tyhle zrůdnosti? ( A otočí se. Dívá se přímo do těch nebezpečných očí. )

Alice: Protože jinak to udělat prostě nejde. Není žádný jiný způsob.

Tewin: Co když….

Alice: Ano?

Tewin: To nevyjde? Co, když se jim to kouzlo nepovede?

Alice: Tak potom…. ( Podívá se kolem sebe. Pak se usměje. Vezme ze stolu zdobenou vázu a otočí se směrem k Tewin. ) Když to nevyjde, tak….

Tewin: Ano?

Alice: Vidíš tu vázu?

Tewin: Ano….

( Alice s ní švihne proti dveřím. Váza prosviští kolem Tewin. Ta se ani nehne. Roztříská se o dveře a střepy dopadnou na zem. )

Alice: Tohle… se stane, když to nevyjde.

( Na to zmizí pryč. Tewin povolí a po tváři jí steče pár slz. Kevin se na ni podívá svým vytřeštěným pohledem. )

Kevin: Kdo…. To …. Byl?

Tewin: Moje noční můra.

Kevin: A….

Tewin: Měl bys jít.

Kevin: Nepotřebujete ….

Tewin: ( Nahlas a v hlase agrese. ) Tak už JDI!!!

( Kevin se lekne a uskočí dozadu. Pak se zmateně rozhlíží po ředitelně, než si všimne dveří. Když „utíká“ ven, střepy pod ním jen zakřupou. To Tewin dorazí. )

Tewin: ( Slabým hláskem ) Proč já… Bože… Proč Já….

 

Ulice San Francisca

( Chris a Denny jdou pomalu po ulici. Řeší věci, které jim jsou blízké. )

 

Denny: Když odešla sestra, tak….Víš jaké to bylo. Byl jsi u toho.

Chris: Jo byl.

Denny: Je od té doby těžké dívat se na kompletní rodinu. Je těžké vnímat vše, co se kolem tebe děje dobrého. Prostě už to není jako dřív. Někdy přemýšlím, co by bylo, kdyby se nám podařilo toho démona zastavit. Chápeš? Kdybychom ho zastavili. Byla by tady vedle mě. Byli bysme my dva spolu? Byla by Lynn v blázinci nebo by se díky své schopnosti zlepšila?

Chris: To je těžké….

Denny: No právě. Je to těžké. Těžší než přemýšlet nad tím, co jsme měla ráno k snídani. ( Chris se na ni zmateně podívá. ) Vím. Blbé srovnání.

Chris: Ale pochopil jsem, kam míříš. Je to minulost…. Ale pořád to bolí.

Denny: A ještě dlouho bude.

Chris: Tohle mi moc nepomáhá.

Denny: Promiň, ale tak to je.

Chris: ( Rozhlédne se. ) Kam to vůbec jdeme?

Denny: Chtěla bych Tě někam zavést. Někam, kde se budeš cítit o něco líp.

( Byla tajemná a Chris se najednou cítil trochu v rozpacích. Oba jdou dál. )

 

Dům Halliwellek, podkroví

( Adam pokládá na stolek svitek s ochranným kouzlem. Přitom se otočí a dívá se na Brianu a na Wyatta. Briana se tváří skepticky a Wyatt se snaží vůbec to pochopit. )

 

Wyatt: Říkáš, že řekla, že se máš… no máme… pokusit o to provést ochranné kouzlo?

Adam: Jo.

Wyatt: Aha.

( Briana udělá pár kroků a vezme do ruky svitek. Rozvine ho a čte si, co se v něm píše. )

Wyatt: A co ještě říkala?

Adam: Že je to to… ( Briana se zasměje, nahlas )…. Co je Ti k smíchu?

Briana: To kouzlo ….

Adam: Co je s ním?

Briana: S ním celkem nic, ale …..

Adam: Bože, tak už to řekni.

Briana: To kouzlo se nám nepovede.

Adam: Jak to myslíš? Nepovede?

Briana: Chce to Moc Tří, aby byl účinek trvalý.

Adam: Moc Tři? Ta je přeci….

Briana: Já vím. ( Oba dva se na sebe podívají. )

Wyatt: Co se tu děje? Sakra!

Adam: Buď v klidu Wyatte. Co se stane, když nebude využita moc Tří?

Briana: Tak to kouzlo nemusí být dostatečně silné.

Wyatt: A pak?

Briana: Jestli Tewin říkala pravdu a školu chtějí napadnout právě Horoskopiáni tak….

Wyatt: Co?

Briana: Bude zničena. Ochranné kouzlo nebude dost účinné.- Zvláště pokud zaútočí hlavní čtyřka.

Wyatt: A to je co?

Adam: To je….

Briana: Adame, já to řeknu. ( Adam kývne. ) To je to, co poslalo pryč tvoji matku a její sestry.

Wyatt: O…ou. ( Chvilku mlčí. ) Tak co uděláme?

Briana: Nevím. Nemám tušení.

Wyatt: Tak snad něco vymyslíme?

 

Magická škola, ředitelna

( Tewin sedí zhroucená v křesle a dívá se na papíry na stole, na rozbitou vázu u dveří a snaží se neslyšet dupot studentů za dveřmi na hlavní chodbě. Pak zvedne hlavu a nadechne se. Pak ji zase skloní a dívá se na koberec. )

 

Tewin: ( Polohlasem ) Já vím, že mě sleduješ. Sleduješ každý můj krok od té chvíle, co Flower utekla pryč. Co když na to nepřijdou? …. A prosím, už žádné rozbíjení váz.

( Před ní se v záři objeví Alice. Dívá se na ni smutným pohledem. Tewin se na ni podívá a poprvé od chvíle, co jí pronásleduje, vidí tu dívku, která tu před lety studovala. Dívku, která se smála. )

Alice: Myslíš, že jsem nějaká mrcha, Tewin?

Tewin: ( Překvapeně se na ni podívá. ) …Já…nemyslím.

Alice: Lžeš.

Tewin: Máš pravdu. Nemyslím si, že si upřímná.

Alice: Nemáš tušení, jak těžké je táhnout všechno tím správným směrem….

Tewin: Tak co jsi zač? Co se s tebou stalo? Kam jsi zmizela?

Alice: ( V jejích očích je vidět bolest. ) To… nemůžu říci. Zatím ne. Ani bych tu teď neměla být. Chtěla jsi vědět, co se stane, když na to nepřijdou?

Tewin: Ano.

Alice: Tak jim to řekneš.

Tewin: Já?

Alice: Použij k tomu historii Magické školy a vzpomeň si na to, co se stalo před téměř devatenácti lety. Víc už Ti nemůžu říci.

( Na to zmizí pryč a nechá Tewin tápat v chaosu myšlenek. )

 

Další den

Klub P3

( Erin sedí na baru a právě si telefonuje s Tinou. Nikdo do P3 zatím nepřišel. Otevřeno je teprve půl hodiny. )

 

Erin: Poslouchej. Za Wyatta mám vzít ještě dnešní a zítřejší šichtu. Pak už budu mít zase víc volna. Je vtipný, že zjišťuju, že mě to tu začíná vážně bavit. Představ si, že tu včera byl takovej stoletém pár. Chtěli Latté a většinu času jen seděli. Nic neříkali. Jen se dívali kolem. A toho Latté se ani nedotkly. ( V tom vrznou nahoře dveře a Erin se otočí. Nahoře je právě ten stařičký pár. ) My o vlku a ….

Tina: ( Se smíchem v hlase ) Tak si to užij. Zítra ahoj ve škole.

( Erin položí mobilní telefon pod barový pult a usměje se na stařenku a stařečka. )

Erin: Dobrý den. Zas Vás ráda vidím. Dáte si….

( Dojdou k ní. Když jsou u ní, stařeček se opře o pult a podívá se na stařenku. )

Stařeček: Co ráčíme?

Stařenka: Nevím.

( Jejich hlasy jsou dnes nějaké veselejší. )

Erin: Vypadá to, že jste v dobrém rozmaru.

Stařeček: ( Podívá se na Erin. Pak se rozhlédne kolem a znovu se podívá na Erin. ) Dali bychom si …. Všechno …..

Erin: Všechno? ( Je zmatená. )

Stařenka: Všechno, co máš v pokladním trezoru, pískle!

Erin: ( Začne se smát. ) Co? Vy…. Ou… máte zvláštní smysl pro humor. Bože. Už jsem se lek…

( Najednou na ni míří hlaveň zbraně, co drží stařeček v ruce. )

Stařeček: Až budu chtít vtipkovat, dám Ti vědět.

Erin: ( Polohlasem ) A sakra.

 

Dům Halliwellek, kuchyň

( Wyatt leží na stole. Hlavu přilepenou v nějaké knize a spí. Do kuchyně vstupuje Briana a když si všimne spícího Wyatta, usměje se. Dojde k skříňkám a začíná připravovat ranní kávu a čaj. Wyatt se pohne a kniha spadne na zem. )

 

Wyatt: ( Prudce se probudí. ) Co se…. ( Rozhlédne se. ) Kde to….

Briana: Patrně jsi usnul při hledání.

Wyatt: Aha. To bude… ono. ( Skloní se pro knihu a položí ji na stůl. Podívá se na ni a zamračí se. )

Briana: Našels něco?

Wyatt: Jen to, že v téhle knize opravdu nic není. ( Rukou si přejede otlačenou tvář. ) A to, že na spaní je ta kniha tvrdej polštář. ( Usměje se a všimne si Briany vařící kávu. ) Uděláš mi taky?

Briana: Od toho to dělám.

Wyatt: Aha. ( Opře se o opěradlo. ) Našli jste vy něco?

Briana: Ne. Jsme na to stejně jako ty.

Wyatt: Proč se tu my lámeme s tím, jak najít způsob provést to kouzlo, když nemáme moc Tří? Hele….

Briana: Ano?

Wyatt: Ty jsi ještě zažila éru mé matky a jejích sester, je to tak?

Briana: Jo… v podstatě je.

Wyatt: Stalo se jim někdy něco takového?

Briana: Promiň. Nebyla jsem s nimi celou tu dobu, celým těch sedm let, víš, ale … ( Zamyslí se. ) Ale ne. Nestalo se to.

 

Dům Halliwellek, podkroví

( Adam uklízí nějaké ty knihy, které mu již k ničemu nejsou, protože v nich nic není. V tom se vedle hromádky knih objeví poměrně stará kniha a na ní je nalepený vzkaz – Pomoc hledej v Historii MŠ. Tewin. )

 

Adam: Ta si snad dělá legraci. ( Ale i tak ji otevře. Sedne si na pohovku a pročítá si ji. )

 

Klub P3

( Erin sedí přivázaná k židli. Stařeček a stařenka zatím začínají vyklízet část P3. Erin se na ně s podivem dívá a nechápe, o co jim jde. Přitom se začíná zmítat, aby se rozvázala. )

 

Stařenka: ( Všimne si jí. ) Být tebou, tak se nehýbu. Stejně Ti to nepomůže.

Erin: Já….

Stařenka: A nekřič, nebo dostaneš roubík!

( Najednou její parťák hekne. Narovná se a v zádech mu křupne. )

Stařeček: Sakra!

Stařenka: Co se děje, Eddie?

Stařeček: Žádný jména Mary! ( Dojde mu to. ) Sakra. Do háje. ( Erin se pousměje. ) Čemu se směješ?

Stařenka: Jsi v pohodě?

Stařeček: Ne. Bože. Tohle už nevydržím.

Stařenka: Ale neměl bys ….

Stařeček: To je snad na mě!

Stařenka: Já….

( Stařeček se na ni podívá a pak vytáhne z kapsy svých sto let starých lahvičku s nějakou tekutinou. )

Stařenka: Prosím. Vyřešme to jinak.

Stařeček: Promiň. Prostě nemůžu ty stoly odsouvat, když sotva udržím tuhle blbou virguli v ruce.

( Pustí virguli na zem a tekutina v ní se začíná vypařovat. Stařenka se vyděsí a udělá pár korků dozadu. Přitom narazí do stolu a spadne na zem. Stařeček se jen opře o stůl. Vdýchne do sebe páru a najednou se promění v chlapíka kolem třiceti. )

Muž: Konečně jsem to zase já. ( Vytáhne krabičku cigaret a zapálí si. )

( Erin jen zírá a pak její zrak dopadne na stůl, na místo, kam spadla ta „stařenka“. Záhy se na stole objeví její ruka. Přitáhne se a narovná se. Je to dívka kolem dvaceti a kdyby šla o rok či dva později, mohla by chodit s Erin do školy a možná i do třídy. )

Mary: Proč jsi to proboha udělal!

Eddie: Proč? Bože. Teď mi stačí… ( Kopne do židle a roztříská ji na kousky. ) …. Udělat jen švih a je to.

Mary: Jenže teď ví, jak vypadáme! ( A podívá se na Erin. )

Eddie: A co? Použijeme to tvý kouzlo „Ztráta paměti“ a je to.

Mary: Když myslíš!

Erin: ( Naštve se. ) Co jste lidi zač? Co chcete?

Mary: A proč myslíš, že bychom ti to měli povídat?

Erin: Vždyť je to stejně jedno, když na mě pak použijete to kouzlo.

Mary: Hezký pokus.

( Eddie se podívá na Mary a pak se otočí k Erin. )

Eddie: ( Usměje se a dojde k ní. ) Víš….

Mary: Nic tý štětce neříkej!

Eddie: ( Otočí hlavu směrem k Mary, která začíná dál odsunovat stolky – potichu. )  Nevšímej si jí. Měla … těžké dětství.

Erin: Co? Měla zvědavého otce?

Eddie: ( Zašklebí se. ) No…. Do toho Ti nic není.

Erin: ( Podívá se na něj a zvážní. ) Ale je mojí věci to, proč tady ničíte židle, stoly a používáte magii….

Eddie: Co víš o magii? Jsi snad čarodějka?

Erin: ( Hlavou jí prolétne myšlenka. ) Ne. Jen jsem o tom něco četla.

Eddie: Fajn. Fajn.

( Narovná se a chce odejít. )

Erin: ( Nahlas ) Tak o co Vám jde?!?

Eddie: ( Otočí se. Pak se zase vrátí a dívá se přímo Erin do očí. ) Ty se nevzdáš, co?

Erin: Já se … NIKDY … nevzdávám!

Eddie: Tak tentokrát to budeš muset překonat. ( Pohladí ji po vlasech a jde pomáhat své přítelkyni. )

( Erin se oklepe, protože z muže je poměrně dost cítit cigaretový kouř. )

 

Byt Bennetových, obývací pokoj

( Chris zapnul televizi. Hlásili zrovna, kolik bude odpoledne stupňů. Vzal do ruky mobilní telefon a projev nové zprávy. Při čtení zprávy od Denny se usmál. Připomněl si předešlý večer. Vzala ho na její tajné místo, kam chodí od smrti její sestry odpočívat, když už má všeho plné zuby. Pak mobil schoval. Otočil se a jeho kroky byly namířeny do Wyattova pokoje. )

 

Chris: ( Zaťukal. Ticho. Zaťukal znova. ) Wyatte? Jsi tam? ( Když dostal jako odpověď další minutu ticha, pomalu otevřel. Pokoj zel prázdnotou. ) Kde jen může…. ( Pak mu došlo, že by mohl být v P3. Vytáhl mobil a naťukal tam číslo na P3. Málokdy má Wyatt mobil u sebe, když pracuje. )

 

Klub P3

( Další stůl skončil v rohu klubu. Další krabička cigaret byla vykouřena. Mary se zatím uhnízdila u baru a právě do sebe kopla panáka vodky, když zazvonil telefon u lednice. Trhla sebou. )

 

Mary: Co to….

Eddie: To je telefon, kotě.

Mary: Co budeme dělat?

Eddie: ( Podívá se na Erin. ) Kdo to je?

Erin: ( Nepřítomným hlasem. ) Jak to mám asi vědět. Nejsem žádná jasnovidka.

Mary: Nějaká drzá ne?!?

Erin: To bych mohla říci taky.

Eddie: ( Vytáhne zbraň, co měl za pasem, a namíří ji na erin. ) Přestaň blbnout. Kdo to je?

Erin: Jak říkám. ( Podívá se mu přímo do očí. ) Nejsem jasnovidec. Musela bych zvednout sluchátko, abych to věděla. ( Zamyslí se. ) Ale může to být Wyatt Halliwell.

Eddie: Proč by sem volal?

Erin: Je to přeci… JEHO bar. Občas to tak dělá.

Eddie: ( Zamyslí se. ) Fajn. Rozvážu Tě a ty to zvedneš. Řekneš mu, že je vše OK a bude to. ( Dojde k ní a rozváže ji. Stále na ni míří pistolí. ) Uděláš nebo řekneš něco podezřelého a končíš, jasné?!?

Erin: ( Polkne. ) Jasné.

( Oba se tak přesunou za bar, k telefonu. Erin zvedne sluchátko třesoucí se rukou. Mary ustoupí dál a Eddie se víc přitiskne na Erin. Ta cítí hlaveň až někde v krku. )

Erin: Ano?

Chris: Ahoj… Erin?!?

Erin: Jo. Jsem to já. Co bys rád?

Chris: Je tam Wyatt?

Erin: Ne. Bohužel není. Zastupuju ho.

Chris: A nevíš takhle náhodou, kde je?

Erin: Ne, ale zmínil se, že půjde k nám domů.

Chris: Aha … Jak Ti to tam jde?

Erin: Ale znáš to… hosti a tak….

Chris: Jasně. Budeš potřebovat pomoct?

Erin: Pomoct? ( Eddie jí ještě o něco přitlačí hlaveň ke krku. Jeho ruka se zatím dotkne jejího břicha. Erin ztuhne. ) Já… ne, ale jestli Tě můžu poprosit, mohl bys vzít z mého pokoje knížku, co mám na stole, a hodit ji k Tině domů. Včera jsem jí to slíbila a zapomněla jsem nas to.

Chris: ( Zmateně ) Jasně. Jo. Můžu.

Erin: Díky. Hele. Už budu muset jít. Je tu poměrně dost plno.

Chris: Jo. V pohodě. Tak ahoj.

Erin: Čauky.

( Položí telefon a Eddie s ní trhne. Na chvíli necítí hlaveň na své kůži. )

Eddie: Tak fajn. Vidíš, že to jde. ( Táhne ji od baru zpět k židli. )

Mary: Jak dlouho to ještě bude trvat?

Eddie: Chviličku, kotě.

Mary: Už začínám být nervózní.

Eddie: Tak si dej práska, ať ti je líp.

Mary: Tak toho si dám potom. Až se nám to podaří ho přivolat.

( Erin nastraží uši, ale přitom pocítí strach, co vlastně sem přišli dělat. Vzpomene si, že tady před pár měsíci prováděli kouzlo spojené s pentagramem, ale že by ho tihle dva ubožáci chtěli využít k něčemu jinému. Nechápavě zakroutila hlavou. )

 

Byt Bennetových, obývací pokoj

( Chris položil mobilní telefon na stolek a nechápavě se zarazil. Pak si slova Erin přehrál v hlavě ještě jednou. )

 

Chris: Tady něco nehraje.

 

Dům Halliwellek, podkroví

( Adam, Briana a Wyatt pátrají ve všem, co nahoře našli. Adam se prodírá tlustou historií magické školy. Briana sedí na pohovce a vypadá ztrápeně. V hlavě se jí honí mnoho myšlenek, které se ona sama snaží usměrnit. )

 

Wyatt: ( Najednou ) Co kdybychom využili všechny magické bytosti, co kdy s čarodějkami spolupracovali?

Adam: Hezký nápad, ale to nejde.

Wyatt: Proč?

Briana: Protože magické bytosti dokáží sice posílit efekt našich kouzel, ale nedokáží nahradit Moc Tří.

Wyatt: Pak mě tedy nic… nenapadá.

Briana: ( Vstane. ) Odskočím si.

Adam. Jasně. My tady zatím budeme hledat….

( Briana mizí v chodbičce a její kroky se vzdalují. )

Wyatt: A nešlo by alespoň pokusit se posílit nynější ochranu, abych alespoň někomu zamezili ve vstupu?

Adam: Je… to… hezký nápad, ale podle toho, co říkala Tewin… prostě Horoskopiáni nejsou jen tak obyčejní démoni. Jsou to hodně silní a mocní Démoni.

Wyatt: Chápu. Zabili nám matku a otce.

Adam. Nejen to. Dokázali během 18 let tyranie ovládnout téměř celé podsvětí. Ty nějaké slabší ochranné kouzlo nezastaví. ( Polohlasem ) Začínám si myslet, že ani Moc Tří nebude mít efekt.

Wyatt: Proč myslíš?

Adam: Minule ho taky …. Neměla. Hledejme dál. Ještě máme den.

( Oba se na sebe podívají a pak se zase vrátí ke hledání. )

 

Dům Halliwellových, pokoj Erin

( Pokoj se zahalí do modré záře a Chris se hned otočí ke stolku. Opravdu tam leží knížka. Je tenká. Dojde k ní a vezme ji do ruky – Přepadení v Parku Tří Svatých. )

 

Chris: Přepadení v Parku Tří Svatých.. divný název. ( Zaslechne kroky a ihned přiběhne ke dveřím. Pomaličku je pootevře a vidí Brianu, jak vchází na toaletu. Pak dveře zase zavře a opře se o ně. Podívá se opět na knihu. Přepadení v Parku Tří Svatých? To nebude náhoda.

 

Dům Halliwellek, kouplena v prvním patře

( Briana se opře o umyvadlo a dívá se na sebe. Hlavou se jí zmítají myšlenky na to, co se stalo před 18 lety. )

 

Briana: ( Pro sebe ) Já už to… Měla bych jim to říci. Musím jim to říct.

 

Dům Halliwellek, podkroví

( Adam se probírá tím, co mu poslala Tewin, když narazí na zmínku o dívce jménem Colet. )

 

Adam: Na to si pamatuju.

Wyatt: ( Zdrceně odhodí další knihu. ) Je konec.

Adam: Ne… není. Jen….

Wyatt: Co?

Adam: Asi jsem přišel na to, jak zastavit Horoskopiány.

Wyatt: Jak?

Adam: Zavolej Chrisovi a Erin. Jestli se má paměť neplete, budeme je potřebovat všechny.

Wyatt: Na co?

Adam: Na přivolání čtvrté sestry.

Wyatt: Myslíš jako….

Adam: Prue Halliwellová. Už jednou pomohla jejím sestrám zastavit zlo, které bylo až příliš silné. Jestli je má domněnka správná, mělo by to stačit k tomu, aby se kouzlo ze svitku povedlo. ( Podívá se na něj. ) No tak jdi!

( Wyatt sebou trhne a pak rychle utíká z podkroví. Cestou málem srazí Brianu. Ta jen tak tak uhne. Pak sama vstoupí do podkroví a podívá se na usmívajícího se Adama. )

Briana: Musím Ti něco říci. Je to těžké, ale je to jediná naše…. Proč se tak usmíváš?

Adam: Našel jsem asi způsob, jak nahradit Moc Tří.

Briana: Bože… jak?!? ( Celá se chvěje. )

Adam. Ještě jsi tu nebyla, když sestry povolali na pomoc jejich mrtvou sestru Prue.

Briana: ( Zamyslí se a rozzáří se. Na tohle úplně zapomněla. ) Myslíš Colet?

Adam: Jako to….

Briana: Paige mi o tom vyprávěla.

Adam: Ach tak.

Briana: Takže? Co je v plánu. Jak chceš vlastně zakovat Prue, když nemáš Moc Tří?

Adam: Mám… Moc Tří. Je slabá, ale na tohle kouzlo postačí.

Briana: Proč myslíš?

Adam: Od kdy jsi tak skeptická. Začínáš mi připomínat Paige. ( Briana ztuhne. )

Briana: ( Polkne na prázdno. ) Tak, co máš vlastně v plánu?

Adam: Zavolám si na pomoc Tewin, která by mohla přidat zrnko síly do banku.

Briana: Ahaa. A s tvojí, Wattovou, mou a Tewininou….

Adam: Chyba. Ještě můžeme počítat s Chrkavou a Erininou. Jsou ze stejné síly. Sice ji nemají, ale jsou ze stejné síly moci Tří.

Briana: Už začínám chápat.

 

Dům Halliwellek, první patro

( Wyatt seběhl schody a míří k dalším schodům, co vedou do haly. Když tu si všimne pootevřených dveří u Erin., zastaví se. Dojde k nim a otevře je. U Erininy postele stojí Chris a drží v ruce knihu Přepadení v Parku Tří Svatých. )

 

Wyatt: Co tu děláš?

Chris: ( Překvapeně se o otočí. ) Erin po mě chtěla, abych donesl její kamarádce Tině tuhle knížku. ( Ukáže ji Wyattovi. )

Wyatt. Fajn. Tak až to vyřídíš, tak na tebe čekáme nahoře. Čeká nás jedno dost složité kouzlo….

Chris: Jasně.

Wyatt: A propo… Erin je….

Chris: V P3… ty to nevíš?

Wyatt: Jen Tě zkouším. Jak se jí… to je jedno. Zaskočím za ní. Klub bude muset být na chvíli uzavřený.

 

Před klubem P3

( Pár hostů stojí před dveřmi a čte si nápis: Dnes zavřeno. Úklidové práce. )

 

Někdo: Zavřeno. To si dělají legraci….

Další host: Bože… táhneme se sem….

Host: Ani to neměli na stránkách.

( Pak se všichni otočí a odcházejí. )

 

Klub P3

( Erin zase skončila přivázaná na židli. Eddie se podívá na podlahu a pak spokojeně pokývá. )

 

Eddie: Tady by to … šlo.

Mary: Si si jistej?

Eddie: Sem si jistej. Tadyhle na tom fleku to uděláme. Tady se to stalo.

Mary: A co jako potom?

Eddie: Potom …. Aby na nic nikdo nepřišel, spálíme to tu….

( Erin ztuhne a začíná přemýšlet, jak z toho ven, jak zachránit sebe, klub a jak se zbavit těch dvou… „staříků“ )

Mary: Fajn. Takže… co musíme udělat teď?

Eddie: ( Vytáhne z kapsy lahvičku s lektvarem a podá ho Mary. ) Použij tohle a až Ti řeknu hodíš to ( Rukou máchne na prázdný prostor. ) … někam sem.

Mary: Jasně a pak…..

Erin: ( Chce se dozvědět víc. ) O co vám dvěma sakra jde?

Eddie: Řekl jsem, aby ses neptala nebo….

Erin: Stejně to tu spálíte… tak proč mi to neříct… Vždyť je to jedno…

Eddie: ( Zamyslí se a pak k ní dojde. Jedné ruce drží pistoli a na jeho tváři je vidět, že se snaží přemýšlet. ) No….

Mary: Nic tý krávě neříkej, stejně….

Eddie: Buď zticha. ( Mary sklapne a dívá se zmateně – on na Erin. ) Víš…

Mary: ( Najednou sebou trhne a vrhne se na Eddieho. ) Proč bys jí to měl vykládat. Přestává se mi to líbit. Pojď. Provedem to kouzlo, sbalíme prachy, zapálíme to tu a mizíme.

Eddie: ( Zamává Erin zbraní před očima a pak se otočí na Mary. ) Máš… pravdu.

 

Klub P3, sklad

( Mezi krabicemi se objeví v modré Wyatt. Málem vrazí do jedné z nich, ale nestane se tak. Když už se žene po klice, zaslechne hlasy. 2 hlasy, jak se hádají. )

 

Wyatt: Co to….

( Dojde ke dveřím a lehounce je pootevře. Nevidí toho moc, ale vidí dva lidi, které nikdy předtím neviděl. Snaží se zahlédnout Erin, ale marně. Muž právě šeptá nějaké zaklínadlo. Žena pak hodí lektvar na podlahu. Vše se zahalí do bílého oblaku a pak se ozve křupnutí. Jedno, druhé a třetí. Když oblak zmizí, je mezi těma dvěma díra a z ní září žluté světlo. )

Mary: A je to naše…..

Eddie: Bože…. Jsme….

Mary: Boháči.

Eddie: A velký…. ( Klekne si k díře a sehne se. )

Wyatt: ( Zavře dveře a opře se o ně. ) Tak… a co teď?!?

 

Byt Carltonových

( Chris stojí před dveřmi bytu Carltonových, rodičů Tiny. Zazvoní a záhy jsou slyšet kroky. Pak rychtují v zámku. Když se otevřou dveře, stojí v nich pobledá Tina. Podívá se na Chrise a matně si pamatuje, kdo Chris vlastně je. )

 

Chris: Dobrej… jsem od…. ( Čeká na její reakci, ale žádná nepřichází. ) … Erin. Mám Ti tady přinést knihu….

Tina: Jasně od Erin. ( Jakoby se vzpamatovala. ) Počkat. Já si od Erin nic …. Žádnou knihu jsem si… ani ona ode mne.

Chris: Ale….

Tina: Promiň.

( Mírně se pousměje a zavře dveře. )

Chris: ( Pro sebe ) Tak tohle … nechápu, ledaže ….

 

Klub P3

( Eddie vytáhne z díry kotlík zlata. Mary září oči a Erin se jen dívá. Přemýšlí, kde se tam to zlato vzalo. Za pár minut se tam objeví duha a na ní přilétne jeden ze skřítků. V ruce drží hůl a dívá se na svůj kotlík zlata. )

 

Eddie: A hele, podívejme, kdo sem přišel.

Mary: Co teď?

Eddie: Nic. Nic nenadělá.

Mary: Fajn.

Skřítek: To je moje…. ( Je slyšet, jak se tříští sklo a kolem skřítka se objeví mlha. Skřítek stihne jen zakřičet a pak je mlhou pohlcen. )

Eddie: Už se nám nebude plést do věcí.

Mary: Díky Bohu, že jsem vzala ten likvidační lektvar.

Eddie: Tak jo. Je fajn, že sis taky dokázala najít cíl svého snažení. Teď ale musíme

( Wyatt je stále ve skladu. Zaslechl to, jak zničili toho skřítka. Omylem přitom strčil do jedné z krabic a ta při pádu nadělala poněkud víc hluku než se zdálo. )

Eddie: ( Zaslechne ránu vycházející ze skladu. ) Slyšela to?

Mary: Jo. Někdo….

Eddie: Musíme zmizet. Hned teď.

( Mary se na něj podívá. Usměje se a pospíchá za bar. Vezme pár flašek. Eddie se na ni dívá poněkud rozpačitě. Když ale Mary ty flašky otevře a začíná alkohol rozlévat po baru, pochopí. Vezme kotlík zlata a jde pomalu ke schodům. U Erin se zastaví. Podívá se na ni a pak se otočí k Mary. )

Eddie: Tak už pojď.

Mary: Jen to… ( Vytáhne zapalovač a jde k němu. ) … už to bude.

( Když jsou oba na schodech, Mary škrtne zapalovačem a hodí ho směrem k baru. Během vteřiny se celý bar vznítí. )

 

( Adam a Briana čekají na Chrise, Wyatta a Erin. Přitom se snaží vzpomenout na to, jak bylo to kouzlo, co přivolalo Prue z míst, kde její duše přebývá. Chris stojí před bytem Tiny a dává si dvě a dvě dohromady. Podívá se na název knihy: Přepadení v Parku Tří Svatých a dojde mu to. Celé mu to dojde. Erin vidí blížící se oheň a snaží se rozvázat. Nedaří se jí. Wyatt, co je ve skladu, začíná cítit kouř. Otevře dveře, když tu jedna z otevřených lahví s alkoholem chytne a vše vybouchne. Wyatt zavírá dveře, ale výbuch je tak velký, že nějaké zavření dveří nepomůže….. )

( Tewin nervózně poťukává prsty o desku stolu. Přemýšlí, jak jsou na tom Adam a jeho tým. Najednou se ozve rána a Tewin ztuhne. )

 

Tewin: ( Vstane. ) A do HÁJE!

 

Pokračování příště