1.sezóna

2.sezóna 3.sezóna Charmed New Year  Hlavní stránka

1x20 - Charmed Fiction

 

Podsvětí

 

( Když se projde skrze ty nesmyslně klikaté uličky, křižovatky, chodby, když znáte to správné kouzlo a vyslovíte ho na místě jasně daném, otevře se průchod do světa, který je mnohem víc temnější než Podsvětí. Svět, v němž není rozdíl mezi Dobrem a Zlem, protože jediné, co tu je, je Zlo. Vše kolem je zahaleno neprostupnou mlhou. Přesto je tu na některých místech tak jasno, že by vás z toho pálili oči. A právě tady na tom místě, které se zdá být nekonečné stejně jako stísněné, stojí v lehkém zahalení deset bytostí. Mohli by se označovat za démony, ale stejně tak byste je mohli nazvat jménem Čarodějové. Mocní Čarodějové … nebo Mocní démoni, to záleží na vás. Jeden z nich jakoby vyčnívá nad ostatními. Jeho velikost, co do výšky i do schopností, byla nejvyšší úrovně. Svými dvěma metry překonal všechny ostatní. Svou mocí všechny ostatní vládal. Jeho jméno bylo složité a komplikované, ale nehodlal brát nic náhodě a říkal si Leo. Jeho schopností bylo umění měnit podobu do kohokoli chtěl, ale ta mu ubírala příliš mnoho sil. Právě mluvil se zrzavou dívkou, Gemini. Ta na něj vzhlížela s úctou. Právě s ním o něčem horlivě diskutovala. O pár metrů dál stál démon, jehož stín měl tvar štíra a trénoval své schopnosti proti zdi. Z mlhy vystoupila žena v červených šatech, Virgo, společně s hodně dobře vyhlížejícím mužem, jehož kůže byla mírně bledá až modrá. Za nimi o několik minut později přišel Střelec a máchnul rukou. Před ním se objevil luk a šípy. )

 

Lev: ( Přísně se na něj podívá. ) Podej informace. Jak to dopadlo?

Střelec: Nesu špatnou zprávu. Ta jedna ze sester, co s ním chodí, zničila naši návnadu.

Lev: ( Rozzuřeně ) To mi chceš říci, že plán, cos připravoval měsíce, ztroskotal? To jsi si do svého úžasného plánu nedal možnost, že by ho jeho milovaná PHOEBE HALLIWELLOVÁ chtěla zachránit?

Střelec: Já… já…

Virgo: ( Vznešeně ) Samozřejmě, že s tím nepočítal. Muži jsou totiž primitivní na to, aby počítali s námi ženami. Proto ztroskotal.

Střelec: A co ty? Tys to taky prohrála.

Virgo: Já na rozdíl od tebe jsem jim alespoň pobila jejich budoucí armádu.

Střelec: Armádu, o níž nevědí. To je fakt dokonalý.

Virgo: Nevědí a ani se to nedozvědí.

Scorpio: Jsou mocné. Příliš mocné. Nemůžeme na ně jako jednotlivci. Musíme se spojit dohromady.

Virgo: Od kdy jsi tak geniálně chytrý?

Gemini: Od té doby, co zničil tu nevinou mladou čarodějku. Je to asi měsíc.

Střelec: Ale to s naším plánem nijak nesouvisí.

Virgo: To víš, že nesouvísí. Chtěl si dokázat, že ještě za něco stojí.

Gemini: ( Promění se ve své druhé já. ) Ale my jsme taky neuspěli. Také se nám přeci nepodařilo získat Adama zpět na stranu Zla. ( Opět se promění v zrzku. ) To snad nemyslíš vážně??? Teď se tu chceš začít hádat? ( Změna v něj. ) Jo. A proč ne. ( Ona ) Protože se to nehodí.

Pobledlý muž: A už to tu máme zase. Za chvíli sebou začne cukat a nebude moci ustálit se na jedné své podobě.

Gemini: ( Ženským hlasem v mužském těle ) Sklapni, Aquarie.

Virgo: Má pravdu. Už teď jsi celá zmatená má milá.

Gemini: Ty jedna š…

Lev: ( Zařve na všechny klem něj tak silně, že si všichni zakryjí uši. ) DOST! Tak už proboha dost. To jste mocní poslové zla? To si chcete říkat elita Podsvětí. Vy už jste tady už tak dlouho, že snad i ta poslední buňka vašich mozků umřela před stopadesáti lety.

Virgo: Promiň.

Střelec: Omlouvám se.

Ostatní: Jasně. Promiň.

Lev: Adama musíme získat, abychom je mohli úplně zničit. Jasné. ( Zamyslí se. ) Chce to razantní útok. Nesmíme na to jít oklikami. Žádné využívání démonů. Jsou neschopní.

Virgo: Vezmu si ho na starosti já. Už jsem se k němu pokusila dostat a zdá se, že to nebude tak těžké. Navíc jsem ho částečně nakazila mým dechem. Ještě jednou či dvakrát a udělá, co si budu přát.

Lev: Tak do toho jdi, ale nezapomeň. Teď má novou podporu, proč s tebou nejít dobrovolně. Ta jejich dcera ho hodně svazuje.

Virgo: Teprve před pár minutami se narodila. Jak by mohla …

Lev: Právě proto.

Virgo: Odstranit?

Lev: Tak to je stoprocentní. Kde je vůbec náš přítel Kozo..

Virgo. ..Roh? Ten se právě zabývá něčím, co by nám mohlo lehce zvýhodnit situaci.

Lev. Fajn. Nikdo z nich nesmí zůstat na živu. Nikdo.

 

San Francisco

 

( San Francisco se zahalilo do tmy. Na nebi zářily hvězdy a odrážely se v hladině vod zálivu. V nemocnici Memorial je klid. Noční režim donutil mnoho pacientů vrátit se do svých pokojů, na svá lůžka a k další, pro některé, probdělou noc v bolestech. Na chodbách nikdo nechodil. Jen občas sestry prošly sem a tam. Jedna z nich právě teď prochází kolem spící ženy na lavičce. Hned o několik kroků dál zahne k nejbližším dveřím a pomalu a s citem je otevře. Tam uprostřed pokoje u zdi leží na jediné posteli její pacientka. Přístroje kolem ní pracují zdá se správně. Sestra je svým odborným okem zkontroluje a pak zapíše hodnoty do desek, co má v ruce. Pak přijde k pacientce a ještě se ubezpečí, jestli je vše ok. Pak se otočí a vychází ven. Ujde dalších pár kroků a zahne do další místnosti. Tam projde kolem inkubátoru se spícím novorozencem a vstoupí do sesterny. Podívá se skrz prosklenou stěnu na inkubátor a pak si opět něco zapíše do desek na stolku. Pak je zavře a vstane. Odchází ze sesterny k inkubátoru. Na deskách v barvě červeného dřeva je napsáno jen jedno jméno HALLIWELL. )

 

( Na druhé straně San Francisca se Paige dostává do bytu inspektorky Sheridanové. Jakmile otevře dveře spatří na zemi ležet dvě těla. Jedno z nich je Sheridenky a druhé patří May. Paige k May přiklekne a pokouší se zjistit, jestli žije, ale je pozdě. May je mrtvá. Její tělo je chladné. V tom Paige zaslechne kroky a vstane. V ten mžik vypadne v celém domě proud. Jak se narovná spatří v chodbě před bytem světlo z baterek a o něco víc hluku než by bylo zdrávo. Udělá pár kroků ke dveřím a je oním světlem z baterek oslepena. Díky ostrému světlu nevidí, kdo to je. )

 

Někdo: Stůjte!

Paige: ( Zmateně ) Co se …

Někdo: Tady Sanfranciská policie. Dejte ruce vzhůru a ani se nehněte.

Paige: Co, cože?

 

( Někdo nahodí světlo a ona spatří tři ozbrojené muže v uniformě. Vypadají celkem nebezpečně. Vypnuli baterky. Světla je tu zase dostatek. Přistoupili k ní a „jemně“ ji seznámili se zdí u dveří. )

 

Policista: Jste zatčena. Máte právo nevypovídat. Cokoli řeknete může být použito proti Vám. Máte právo na svého obhájce. Pokud si ho nemůžete dovolit …

 

Úvodní znělka

 

Byt inspektorky Sheridanové

( Paige je právě seznamována se svými právy jedním z policistů. Druhý ohledává obě těla a zjišťuje o koho jde. )

 

Paige: Já to nebyla….

Policista: To se uvidí. ( Otočí se na druhého policistu. ) Kdo jsou ty dvě zač?

Druhý policista: ( Právě identifikoval oběti. ) Je to… Oh. Inspektorka Sheridanová a inspektorka May Tyová, ale …

Paige: Mohu k tomu …

Policista: Jak jsem řekl, cokoli řeknete, může být použito proti Vám.

Paige: Já…

Druhý policista: Cody, problém. Na těch tělech není žádná známka vnějšího zásahu.

Policista: Tak zavolej experty a zůstaň tu do doby, než se tu ukážou.

 

( Policista odlepí Paige od stěny a pomalu ji vyvádí ven. Paige se ještě ohlédne a spatří lehce modrý opar na druhé straně pokoje. Pomalu jí začíná docházet, co se tu děje. )

 

Paige: Neměl by tu …

Policista: Vás jsem se na nic neptal. Ale nebojte se. Času na povídání budete mít víc než dost.

Paige. Ale…

 

( Policista Paige vystrčí ze dveří a sám za sebou lehce přivře. Uvnitř si zatím druhá policista sedne na židli a dívá se do prázdna. )

 

Podsvětí, sídlo Horoskopiánů

 

( Lev se oklepe a vstane ze svého křesla. Všimne si velmi potěšeného dalšího člena z jejich týmu. Je jím Aries. Jeho hlava je zohyzděná stočenými rohy. Stojí proti velkému zrcadlu a usmívá se. )

 

Lev: Arie, co se stalo, že jsi tak výsostně potěšen?

Aries: Pane. Capricův plán vyšel.

Lev: Vyšel?

Aries: Jedna z čarodějek byla úspěšně zatčena. Past sklapla.

Lev: To je dobré znamení. ( Zamyslí se. ) A co Virgo? Jak ta pokračuje?

 

( Aries se zadívá do zrcadla a začne se soustředit. Jeho rohy zajiskří a v zrcadle se objeví Adam. Právě stojí u nějakého automatu s kávou. )

 

Aries: Zatím ji nikde nevidím, ale neboj se, pane. Ona svůj úkol zvládne.

 

Nemocnice Memorial, před pokojem 241

 

( Piper je již plně vzhůru. Zdá se, podle ruchu, že je již venku vidět. Pomalu vstane a aniž by si kohokoli všimla, narazí na Adama. Ten jí právě nese kávu. )

 

Adam: Kafe? ( To stačí říci, protože potom se musí soustředit více na to, aby si to KAFE na sebe nevylil. ) Uff.

Piper: ( Stále lehce unaveně ) Promiň, Adame. Jo. Dám si. Díky.

Adam: ( Podá Piper jeden z kelímků a sám si z druhého usrkne. ) Jak jí je?

Piper: Ještě spí, ale sestřička říkala, že je na tom celkem dobře… a malá taky. Jen to bude chvíli trvat než je obě pustí domů.

Adam: ( Ucítí mrazení v zádech. ) Mám strach.

Piper: O co? Tedy chápu, že máš strach o zdraví Phoebe a vaší malé dcerky, ale zatím to vypadá dobře.

Adam: Nevím. Mám takový pocit, že se něco stane. Víš, takové to mrazení v zádech.

Piper: Chápu. Je to …

Adam: I tak bych se měl být ostražitější. Nikdy přeci nevíš, kdo se pokusí mé dceři ublížit.

Piper: Pravda. Když se mi narodil Wyatt, taky po něm šlo hodně démonů, aby získaly jeho moc, ale …

Adam: Uvažuj. Co kdyby …. Lepší je počítat se všemi variantami. ( Zamyslí se. ) Kde máte doma ty krystaly?

Piper: Eh…Nahoře, na půdě, tam u pohovky je truhla, ale …

Adam: Být ostražitý a schopný předvídat to, co se stane… rozhodně lepší než jen tak sedět a čekat. Kdyby se probudila, tak jí vyřiď, že ji miluju a mou dcerku taky.

 

( Na to se otočí a běží k výtahu, nechávajíc Piper v transu za sebou. Ta se po několika minutách oklepe a dopije kafe. Kelímek pak hodí do koše vedle lavice a sama jde pak pomalu ke dveřím. Jemně zaťuká a pak vstoupí. Phoebe se zatím již probudila a podívá se na ni. )

 

Piper: Dobré ráno, ospalko.

Phoebe: ( Stále netuší, co se stalo. ) Dobré, co tu děláš. ( V ten moment si všimne o něco více přístrojů kolem sebe a faktu, že necítí ten tlak tam dole jako předtím. Místo toho je to spíše bolest jako po řezné ráně. ) Co … co se stalo? Pamatuju si jen, jak jsem bojovala s pekelným démonem a pak jsem byla oslabena a …

Piper: Našel tě Adam a …

Phoebe: ( Začíná hysterčit. ) Kde je mé dítě… kde!

Piper: Uklidni se. Doktoři tě ihned odoper…

Phoebe: Co? Cože? Jak?

Piper: No. Normálně. Odvezli tě na sál a pak párkrát řízly.

Phoebe: To ne.. co je s mou malou holčičkou?

Piper: Museli provést císařský řez. Má neteř je právě teď v inkubátoru a zdá se, že je na tom dobře.

Phoebe: V …eh?!? ( Unaveně ) Co je s Adamem?

Piper: Je v pořádku. Jen má strach… o vás obě a …

Phoebe: Co?

Piper: Mám ti něco vzkázat.

Phoebe: Tak už to řekni… jsem unavená a ráda bych to ještě slyšela…

Piper: Miluje vás…obě dvě.

Phoebe: ( Náhle ztichne a po několika promlčeným vteřinách se z ní vyhrne něco velmi tichého. ) Vážně?

Piper. Jo. Vážně. Tohle bych si nevymyslela.

Phoebe: A kde tedy je?

Piper: On.. šel pro … Nevím, jestli ti to mám říci.

Phoebe: Prosím, teď se nechovej citlivě. Ležím tady zničená. Břicho mě bolí. Má dcera je v nějakým blbým inkubátoru. Můj možná budoucí manžel mi po sestře vzkáže, že mě miluje a nenajde si čas, aby mi to řekl přímo….Fakt není čas na citlivé jednání.

Piper: Aha. Promiň. Šel pro krystaly.

Phoebe: ( Kdyby teď něco držela v ruce a stála by u postele, určitě by jí ten předmět spadl na zem a roztřískal se na milion kousků. ) Cože?

Piper: Má o tebe jen strach. To je přeci dobře… mít strach o svou možná budoucí ženu a o svou stoprocentně jeho dceru.

Phoebe: Stoprocentně jeho dceru? Tohle ti moc nejde.

Piper: Spala sem sotva tři hodiny, na lavičce. Tady před tvým pokojem…. Ale jinak to dává smysl. Je fajn, že víš, že o tebe má někdo strach. Chce ti tu vytvořit krystalovou klec.

Phoebe: To je od něj tak milí…

Piper: Jo. To je. Adam … pořád přemýšlím, jak je možné, že byl někdy démonem.

 

Policejní stanice San Francisco

 

( Paige stojí za mřížemi místní věznice. Přemýšlí, co se vlastně stalo. Když zaslechne známý hlas oddechne si. Před ní se objeví Briana a poněkud víc září než je zdrávo. )

 

Paige: Tak co?

Briana: Buď v klidu. Strýc říká, že nemají žádné přímé důkazy, že si to byla ty. To, že tě tam našli a zatím nenašli ani zbraň, ani způsob, jakým došlo k jejich usmrcení.

Paige: A ty špatné zprávy?

Briana: Za poslední dva dny byli za záhadných okolností zabiti tři členové FBI. Oni budou chtít někoho obvinit…

Paige: To už udělali.

Briana: … a někoho odsoudit.

Paige. A to mám být …

Briana: Jo. Strejda se samozřejmě pokusí o to vyvrátit jim to díky důkazům. Nechce mi toho moc říci, ale řekl mi, ať ti vyřídím, že přijde asi do druhé hodiny. Teď má právě poslední sezení u soudu… už ani nevím s čím.

Paige: Díky. Mockrát díky.

Briana: Vždyť jsem tvá chráněnka. Co bych to byla zač, kdybych své světlonošce nepomohla, když má trable.

Paige. I tak… díky.

Briana: V poho. Mám skočit za Piper a Phoebe a povědět jim o tom?

Paige: A sakra. Já jim ještě ani nedala vědět.

Briana: Takže. Za nimi mohu skočit a vše jim povědět?

Paige: Jo…( Zamyslí se. ) Ale budeš muset do nemocnice. Piper mi nechala vzkaz, že je něco s Phoebe…

Briana: Buď v klidu. Až jim povím, co se stalo, vrátím se sem a řeknu ti, co se stalo s Phoebe.

Paige. Víš, co ti musím říci?

Briana: Co?

Paige: Ještě, že jsem tě potkala. Já tě nemít, tak si tě budu muset vymyslet.

Briana: Nezapomínej. To Starší nás dali dohromady.

Paige: A sakriš. A já už myslela, že v tom bude osud.

 

Dům Halliwellek, podkroví

 

( Adam se začíná hrabat v truhle u pohovky. Když najde krabici s krystaly, zaraduje se. )

 

Adam: Konečně.

 

( Otočí se a spatří před sebou Virgo. Její rudé šaty jsou všude kolem ní a tváří se, jako kdyby vyhrála deset milionů. Udělá krok k Adamovi. )

 

Adam: Co… co tu chceš?

Virgo: Ty to moc dobře víš!

Adam: Jak jsi se sem dostala?

Virgo: Ty jsi mi pomohl. Vzpomínáš na to setkání ve výtahu, že?

Adam. ( Zamyslí se. ) Eh?!? Jo. Vzpomínám.

Virgo: Tak proto jsem se sem teď dostala a ty teď uděláš, co budu chtít. ) Udělá k němu další krok a Adam ztuhne. )

Adam: Nedostaneš mě. Nevrátím se. ( Překoná se, poklekne a rychle začíná pokládat jeden krystal vedle druhého. Virgo zatím udělá další krok. Už je od něj na půl metru. )

Virgo: ( Potěšena. ) Myslíš, že tě ta krystalová klec uchrání?

Adam: Jo.

 

( Virgo udělá ještě jeden krok a Adam před sebe položí poslední krystal. Past sklapne a kolem Virgo se vytvoří krystalová klec. )

 

Adam: Ty už se z ní nedostaneš. Leo!!!

 

( Leo se objeví hned vedle něj a ztuhne při pohledu na Virgo. )

 

Virgo: ( Znuděně ) Zase tahle rodina. Proč Adame nemůžeš být taky jednou sám.

Leo: Vysvětlí mi to někdo?

Virgo: ( Na Adama vražedným pohledem. ) Opovaž se, jinak…

Adam. Jinak co? Zabiješ mě? ( K Leovi ) Tohle je, Leo, Virgo. Je to členka…

 

Podsvětí, sídlo Horoskopiánů

 

( Aries hledí do zrcadla a vidí, co se děje v domě Halliwellek. Ihned referuje situaci Lvovi. )

 

Aries: Pane, Virgo má problémy.

Lev. Co? Jaké?

Aries: Chtěla Adama získat. Dostala se do jejich domu a pak… Použil krystalovou klec a přivolal Lea, toho světlonoše Čarodějek.

Lev: Zase tenhle Leo.

Aries: Jestli jí nepomůžeme, hrozí jí nebezpečí a Virgo, apne, je jinak velmi schopná. Nesmí …

Lev. Já vím.

 

( Zavře oči a začne se plně soustředit. Aries ustoupí o několik metrů dál, protože vždy když se vůdce snaží přivolat nějaké své zaběhnuté členy, potřebuje na to mnoho magické energie, která jako vrchol způsobí tlakovou explozi na dva metry okolo něj. )

 

Dům Halliwellek, podkroví

 

( Adam chce doříci větu. Jenže Virgo před nimi z ničeho nic začne mizet. )

 

Adam: ( Překvapeně ) Co to?

Virgo: ( S úsměvem ) Sbohem! ( K Adamovi ) Přijdu si pro tebe, ať chceš nebo ne.

 

( Na to Virgo zmizí a nezbude po ní ani nitka z jejího červeného šatu. )

 

Leo. Co to bylo? Co tím myslela?

Adam: ( Skloní smutně hlavu. ) Víš, musím ti něco říci.

Leo: ( Lehce naštvaně ) Poslouchám.

Adam: Nejprve bych mě asi začít tím, kdo to byl. Je to Virgo, členka mocného starobylého uskupení démonů, kteří si říkají Horoskopiáni. Z dob, kdy jsem byl démonem, jsem se setkal právě s ní a ještě s jedním z nich. To byl ten, co mě před několika měsíci unesl a říká si Gemini. Víc o nich nevím.

Leo: Dál? Proč tu tedy byla?

Adam: Před pár dny mě navštívila v nemocnici a říkala něco v tom smyslu, abych se k ní vrátil, abych se opět stal démonem. Odmítl jsem to, ale …

Leo: Ale co?

Adam: Něco se děje. Proto jsem sem přišel, abych … ( Všimne si Lea, který se dívá naproti na stěnu. ) Leo?

Leo: Jsou to tihle… ( A ukáže na obraz visící na stěně. )

Adam: ( Otočí se ve směru, kam ukazuje Leo a ztuhne. ) Jo… to jsou … oni. Horoskopiáni. Je jich dvanáct a každý reprezentuje jedno znamení. Tři z nich pak tvoří uskupení jednoho živlu.

Leo: ( Naštvaně ) A pak, že nic nevíš. Cos tu dělal?

Adam: ( Zmateně a smutně zároveň ) Šel jsem pro krystaly, abych ochránil Phoebe, kdyby …

Leo: Fajn. Půjdeme tam oba dva a ty hezky všechno povíš sestrám… i Phoebe samozřejmě.

Adam: Jasně. Neboj.

 

( Oba dva odcházejí z podkroví. Adam před Leem. Ten si Adama zezadu nedůvěřivě pozoruje. )

 

Podsvětí, sídlo Horoskopiánů

 

( Virgo se objeví přímo před Lvem. Ten sice vypadá naštvaně, ale pak se usměje. )

 

Lev: Tak co?

Virgo: Úkol je skoro hotový. Nebudou mu věřit. Už teď je ten jejich světlonoš na pochybách, zda mu má věřit nebo ne.

Lev: Výborně. Už za velmi krátký čas budou sami a oddělené a my…

Virgo: Spojení dohromady všemocnou temnou silou a mocnější než kdykoli předtím.

 

Nemocnice Memorial, pokoj 241

 

( Phoebe se začíná cítit lépe. Právě se otvírají dveře a vchází sestřička. )

 

Sestra: Jak se cítíte?

Phoebe: Bylo i líp, ale zase, na druhou stranu, je mi lépe než před půl hodinou.

Sestra: Myslím, že přišel čas, abyste konečně spatřila svého potomka.

Phoebe: ( Potěšena se podívá na Piper a pak zpět na sestru. ) Vážně?

Sestra: Je čas na terapii. Vaše dcerka Vám pomůže uzdravit i Vaši duši. Věřte mi.

Phoebe: Bože. Konečně.

 

Někde na cestě do nemocnice Memorial

 

( Adam vypadá evidentně podrážděně a lehce znuděně. Leo zatím přemýšlí, jak podat ty informace sestrám tak, aby se nevyděsili. )

 

Adam: Proč jsme se nemohli přesunout?

Leo: Nemohli. Nikdy nevíš, kdo je zrovna u Phoebe v pokoji.

Adam: Fajn. Druhá otázka… Máš vůbec řidičák? ( Přitom se podívá z okýnka auta, co patří Piper. Právě tvrdnou v zácpě. )

Leo: Jo. Mám…. Sice je ještě z dob války, v níž jsem umřel, ale mám ho.

Adam: Od té doby se toho ale mohlo dost změnit.

Leo: Jo. Něco se změnilo… Teď po světě jezdí víc aut než kdysi.

Adam: Tak to je vážně vtipné…. ( Podívá se před sebe. ) Ne. Stop. Tady uhněte na výpadovku.

Leo: Mohu mít i já otázku?

Adam. Jo.

Leo: Jak víš, kudy do nemocnice?

Adam: Jako démon jsem tudy jezdil na Harleyi a sekal lidem hlavy… ( Leo ztuhne a tupým pohledem se podívá na Adama. Ten se s vší vážností kouká před sebe. ) Ne. To byl vtip. ( Leo svůj výraz nezmění. ) Co? Trochu temného humoru… Piper mě tam párkrát vezla. Cestu tak znám jako své boty. Kdybys zahnul už na té předchozí výpadovce, tak bychom již v nemocnici byli.

Leo: A to mi říkáš až teď?

Adam: Nechtěl jsem tě rušit od tvého řízení.

 

( Leo na Adama ještě velmi krátkou chvíli podivně kouká, pak se lehce ironicky zasměje a opět se začne věnovat řízení. )

 

Věznice při policejní stanici San Francisca

 

( Muž v dlouhém černém kabátě kráčí majestátně chodbou. Vždy když projde kolem cely, v níž je nějaký předběžně zadržený, podívá se na něj, lehce se pousměje a kráčí dál. Zastaví se až u cely, v níž na posteli leží žena a zdá se, že spí. V okamžik, kdy žena vycítí něčí pohled sledující její osobu, pohne se a podívá se před sebe. )

 

Muž: Paige Matthewsová?

Paige: Ano, kdo jste?

Muž: Jsem strýc …

Paige: Strýc Briany Cassidyové?

Muž: Ano. Jinak se jmenuji Troy Greek. Bri mi říkala…

Paige: Troy Greek? Bože, jak s tím dokážete žít?

Troy: Celkem dobře. Tedy teď. Dřív to … znáte mladé.

Paige: Jo. Znám. Tak, co plánujete udělat?

Troy: Zaprvé. Musím vědět vše, co se stalo … mimochodem. Bri mi říkala, že jste viděla May Tyovou naposledy na místě, kde se našly ostatky jejího kolegy Vince Marginiho. Je to tak?

Paige: Jo. To … je pravda. Bylo něco kolem šesté, sedmé večer. Ještě něco chtěla dodělat.

Troy: Co přesně jste dělala potom, co jste odešla z onoho tunelu?

Paige: Šla jsem domů. Nikam jsem moc nespěchala.

Troy: Co bylo dál? Pokud máme vyhrát a věřte, že to bude těžký oříšek, je nutné, abyste mi důvěřovala.

Paige: ( Pro sebe při vzpomínce na slova May. ) Tak to už jsem někde slyšela. ( K Troyovi ) Domů jsem dorazila asi o hodinu později.

Troy: Proč až o hodinu později?

Paige. No. Šla jsem pěšky. Je to docela dálka. Auto jsem nechala doma…

Troy: Vy jste tam nejela autem?

Paige: Ne. Nejela. Prostě jsem… benzín. Došel mi v autě benzín a tak jsem ho nechala stát před domem.

Troy: Jasně. Co bylo když jste přišla domů?

Paige: Našla jsem vzkaz od Piper, to je moje sestra. Má druhá sestra, Phoebe, bude rodit a měla nějaké problémy a pak mi volala… ( Zamyslí se. ) Mohla bych Vás o něco poprosit.

Troy: Jste kamarádka mé nejmilejší neteře, můžete mě požádat téměř o cokoli.

Paige. Nemohl byste ukecat támhle ty hlídače, co se díky svalům nevejdou ani do košil velikosti XXL, aby mi dovolili jeden telefon. Potřebuji vědět, jak je na tom sestra.

Troy: No, když je to kvůli Vaší sestře.

Paige:  Díky…

 

Nemocnice Memorial, pokoj 241

 

( Phoebe již drží v ruce svou malou, drobňoučkou a usměvavou dcerku. Obě dvě se na sebe dívají a zdá se, že jsou obě spokojené. Jejich klid naruší až ťukání na dveře. Po Pipeřině dále se dveře otevřou a v nich stojí Briana. Piper ani Phoebe se s ní nesetkaly, ale Paige o ní párkrát mluvila. )

 

Piper: Kdo jste?

Briana: Briana Cassidy. Posílá mě Paige, jsem …

Phoebe. Ta její chráněnka, že jo. Ta nová…

Briana: Jo, ale na to, kdo jsem máme času dost. Paige je v maléru.

Piper: ( Nervózně ) Jakém?

Briana: Byla zatčena za vraždu inspektorky Tyové. Můj strýc ji bude za pár hodin obhajovat a …

Piper: ( Přeruší ji. ) Počkat, počkat. Jak vražda inspektorky Tyové?

Briana: Během této noci někdo zabil inspektorku Tyovou. Patrně v tom bude nějaký démon, protože se nenašel vražedný předmět….

Piper: Začínám v tom mít chaos.

Briana. To je teď jedno. Musíme najít toho, kdo …

Phoebe: Musíme?

Briana: Ano. Paige mi důvěřuje. Máme toho hodně společného. Ráda bych Vá pomohla s tím… ( Všimne si malého mimča v náruči Phoebe. ) Bože… tta je tak rozkošná. Paige mi říkala, že to brzy přijde, ale …

Piper: Pověděla ti o nás asi hodně věcí, co?

Briana: Jo. Říkám. Jsme si hodně blízké a ona teď potřebuje mou pomoc a … Vaši samozřejmě.

 

( Jako pod vlivem omamným  kouzlem techniky začne Piper křičet mobil. Ta nadskočí a rychle utíká ven. )

 

Piper: ( Při útěku ven. ) Promiňte. ( Vyběhne z pokoje a hovor přijme. ) Ano?

Paige: To jsem já, Paige…

Piper: No. Konečně, kde jsi…

 

Zpět v pokoji 241

 

Briana: ( Přijde blíž k Phoebe a prohlíží si malé děvčátko. ) Můžu?

Phoebe: Jo, ale s citem, prosím.

Briana: Já vím. To už znám z minulosti. ( Přitom trochu posmutní. )

Phoebe: ( Zmateně ) Ty už máš …

Briana: Ne. ( Zasměje se a zároveňń si oddychne. ) Ne. Nemám dítě. Nejprve chci dostudovat, pak si najít přítele a možná později, až mi bude třeba třicet, bych si mohla nějakou založit. Jen… měla, vlastně mám bratra. Když byl malý, tak jsem se o něj starala.

Phoebe: Co se mu stalo? Umřel?

Briana: Ne. Jsou to asi tři roky, co odešel, no spíše utekl z domova. Měl našich plné zuby.

Phoebe: To je mi líto.

Briana: Zvykla jsem si a rok po té jsem utekla taky… ( Phoebe ztuhne. ) … Na Univerzitu.

Phoebe: Ach tak…

 

( Dveře se po jejich krátkém rozhovoru otevřou a Piper se vrátí opět k sestře. )

 

Phoebe: Kdo to byl?

Piper: Paige a … ( Podívá se na Brianu a nadechne se. ) Briana mluví pravdu. Paige byla opravdu zatčena za vraždu May a … říká, že Brianě můžeme stoprocentně věřit.

Briana. Díky Bohu.

Piper: Brianin strýc jí pomůže vysekat se z té polízanice.

Phoebe: To je fajn.

Piper: To není všechno.

Phoebe: Co ještě?

Piper: Těsně před smrtí, totiž May volala Paige a něco důležitého jí chtěla. Pak pravděpodobně umřela. Ten rozhovor by mohl Paige očistit, protože to jasně dokazuje, že May umřela, když byla Paige doma, ale něco Paige vyděsilo…

Phoebe: Co?

Piper: Proč May Paige volala. Co chtěla? Proč to udělala?

Phoebe: Musíme na to přijít, jestli máme zjistit, co se jí stalo doopravdy.

Piper: Půjdu.

Briana: Půjdu taky…

Piper: Ne…

Briana: ( Lehce naštvaně ) Proč ne?

Piper: Musíte za Paige a Vaším strýcem. Abychom věděli, co se děje u soudu.

Briana: Dobře. Tak já už za nimi jdu. Řízení za chvíli začne a když sebou hejbnu, uniknu i zácpě.

 

( Otočí se. Hodí krátký úsměv na obě sestry a odchází. Míří ihned k výtahu a tam se málem srazí s vyšším mužem, kterého odněkud zná. Podívá se na hodinky a trochu nervózně nadskočí a vlítne do výtahu. )

 

Věznice při policejní stanici, místnost pro výslechy

 

( Paige sedí nervózně na židli a dívá se před sebe. Tam na druhé straně stolu sedí Troy Greek a pročítá si několik nových zpráv. Mezi nimi jsou všechny tři pitevní zprávy od místní patoložky, co si říká Terry Carsonová. )

 

Troy: ( Po pár minutách ticha. ) Tady ta patoložka píše, že ten první rozhodně zemřel jinak než ty další dvě…

Paige: Jo… z prvního zbyla jen kostra. May i Sheridenka zůstaly takové, jaké jsme je znali. … Kdo by si to nevšiml.

Troy: To by mě zajímalo, co jí vedlo k názoru, že Vincovo tělo prošlo naprostým vysušením a tím došlo … ( Odmlčí se. ) k odpadnutí …Rád bych se s tou ženou setkal.

Paige: To nechte být. To není důležité.

Troy: Správně. Pravda. Tak, co Vaše alibi? Na dobu smrti Vince Marginiho alibi máte.

Paige: Jo. Mám.

Troy: To víme. Víme i kdy asi umřela Sheridenka. Tím se vylučuje možnost, že byste mohla i za smrt právě Sheridenky…

Paige: Jen u doby Sheridenky…

Troy: Výpis z telefonní společnosti nám ještě nepřišel. Bez něj nemáme důkaz, že jste spolu opravdu telefonicky hovořili.

Paige: To jim nestačí…

Troy: Nestačí. Chtějí pevné důkazy.

Paige: Kdy to přijde?

Troy: Odpoledne přijde oficiální a ověřená verze.

Paige. Fajn…. Co budeme dělat do procesu?

Troy: Čekat.

Paige: To já ráda. Čekání patří mezi mé nejoblíbenější aktivity.

 

Nemocnice Memorial, pokoj 241

 

( Sestřička právě Phoebe podala léky proti bolesti. Phoebina dcerka už zase klidně spinká ve svém provizorním  pelíšku v podobě inkubátoru pod bedlivým okem další sestry. Sestra, co podává Phoebe léky, odejde. Za pár minut na to, opět někdo ťuká na dveře a Phoebe lehce otevře oči. )

 

Phoebe: Vstupte. ( Dveře se otevřou a Phoebe se rozzáří oči. Její láska konečně dorazila. V rukou nese krabici, v niž se s vší pravděpodobností nacházejí krystaly. Za ní jde pomalu a s rozvahou Leo. ) Konečně. Kde jsi celou tu dobu byl?

Adam: Byl jsem … pro ty krystaly, přeci. ( Položí krabici na zem u postele a sedne si k Phoebe. Přitom stále jedním okem pozoruje Lea. )

Phoebe: ( Vycítí jeho pocit nervozity a obav, které jsou hůře čitelné než cokoli jiného, co cítí, když se na něj podívá. ) Děje se něco, co bych měla vědět.

Adam: Já… ( Opět se podívá na Lea. ) musím ti něco říci.

 

Byt inspektorky Sheridanové

 

( Dveře jsou otevřené jen mírně. Piper slyší, jak se uvnitř baví asi tři policisté. Přiblíží se ke dveřím tak, aby slyšela, o čem se baví. )

 

Policista č.1: Už jste všechno zkontrolovali?

Policistka: Jo. Už jsme vzali ty podivné věci z kumbálu. Fakt divný.

Policista č.2: Tak to máš pravdu. Ta Sheridanová musela být tou rodinou naprosto posedlá.

Piper: ( Pro sebe ) Co? ( Zamyslí se. )

Policista č.2: Ty materiály, co o nich nasbírala se vejdou do celé téhle krabice.

Policistka: Hele. Už bychom měli jít.

Piper: Už vím, jak na to.

 

( Potichu a lehce ještě o kousek otevře dveře do bytu inspektorky. Natáhne dovnitř ruku a máchne. Zvuky náhle utichnou a Piper vstupuje dovnitř. Uvnitř v obývacím pokoji stojí dva policisti a jedna policistka. U nohy jednoho z policistů leží nevelká papírová krabice. Piper ke všem třem přistoupí. Sleduje jejich zmrzlé tváře. Policistka právě ukazuje směrem na dveře. Piper si opatrně přisune krabici a otevře ji. Ihned poté ji polije nejprve horko a pak ji po zádech přeběhne vlna mrazu. Pak zvedne hlavu nad sebe a rychle krabici zavře, zvedne ji ze země a odchází. Když je za dveřmi, mírně je přivře a nechá čas volně proudit. Ihned na to se snaží co možná nejrychleji a potichu opustit chodbu před bytem a celý ten dům. )

 

Piper: ( Pro sebe ) A teď rychle pryč.

 

Nemocnice Memorial, pokoj 241

 

Phoebe: Adame, mohu se zeptat, proč jsi to neřekl dřív?

Adam. Dřív? Vždyť je to sotva pár dní.

Phoebe: To máš přeci jedno. My tady… proti komu to vlastně stojíme?

Leo: Jmenují se Horoskopiáni.

Phoebe: Jako podle horoskopu?

Adam. Jo.

Phoebe: A co o nich víme?

Leo: Dalo by se říci, že jsme je měli po dlouhou dobu přímo u nás doma.

Phoebe: cože?

Leo. Víš, když jsi skončila v nemocnici a řekla jsi Piper o té tvé věštbě, vlezla ti za pomoci kouzla do mozku a společně s Paige se jí podařilo vytáhnout kopii něčeho, co bude pravděpodobně…

Phoebe: Co, nenapínej mě nebo mi prasknou stehy….

Leo: Oni horoskopiáni.

Phoebe. Co? Jak je to …

Adam. To ty tvé schopnosti… díky nim se ti vše z vidění zformovalo ve tvém podvědomí a díky své andělské části sis dokázala něco z knihovny zapamatovat. Musela jsi na ně nahoře už někdy narazit.

Phoebe: No. Je to možné.

Adam: Ten obraz je teď jediná věc, kterou proti nim můžeme použít.

Phoebe: To není zrovna mnoho…

Leo: Já vím.

Adam: Nemohla by ses třeba přenést do knihovny, abychom …

 

( Phoebe se začíná soustředit, ale nic se neděje. )

 

Phoebe: Nejde to.

Leo: Jak – nejde to?

Phoebe: Nemůžu se přenést. Nějak …

Leo: ( Zamyslí se a pak se podívá na dveře mířící do vedlejšího pokoje, kde v inkubátoru spí Phoebina dcera. ) A je to tu.

Adam. Co?

Phoebe: ( Dojde jí to, jak se podívá na Leův obličej.

Adam: Tak co se děje?

Phoebe: Mé schopnosti, tedy jen ty andělské jsou …

Adam. ( Lehce nervózně ) Jsou kde? Jsou co?

Phoebe: V tuhle chvíli zpět u své pravé majitelky.

Adam. A tím je… ( Zaraženě se podívá na Phoebe i Lea a pak mu v hlavě scvakne, oč tu běží. ) … Počítám, že se do Ztracené Knihovny asi nedostaneme.

Phoebe: To by musela naše malá vědět, oč tu vlastně běží.

Adam. Třeba …

Phoebe: Pochybuji. Sice si to už nepamatuji, ale Angela mi tehdy řekla, že stát se Andělem je vrozené a schopnosti u vyvolené osoby se projeví časem.

Adam: Ale co ty…

Phoebe: Já? ( Zesmutní ) Jsem stejně zranitelná jako předtím. Má dcerka se v budoucnosti stane Andělem a ….

Leo: Není způsob, jak zjistit, co vlastně ti Horoskopiáni chtějí.

Phoebe: Ale to my už přeci víme….

Leo: Tak co?

Phoebe: Věštba to říká jasně. Chtějí nás zničit nebo se snad mýlím?

Leo: Ne. Nemýlíš se.

 

Dům Halliwellek, hala

 

( Piper za sebou prudce zabouchne dveře a krabici upustí na zem. Pak se celá udýchaná sesune k zemi a snaží se nabrat znova dech. Na nějaké delší odpočinky není čas. Po minutě této podivné relaxace se přisune blíž ke krabici a znocu ji otevře. Víko odhodí asi metr daleko od sebe a pak se zadívá dovnitř. Plno fotek, kde jsou ona, Phoebe, Paige, ale i Adam, Leo, její dva synové, May. Prostě téměř všichni, s nimiž přišla do styku ona, ale i její sestry. )

 

Piper: O co se to sakra pokoušela?

 

( Pak krabici vysype na zem a objeví několik fotek. Ha. To budou … ( V jejím mozku se začíná dávat vše dohromady. )

 

Piper: Tohle …

 

Podsvětí, sídlo Horoskopiánů

 

( Virgo se dívá do zrcadla a pak se otočí, protože vycítí něčí pohled. Za ní stojí do chaosu ponořená Gemini a snaží se uklidnit. )

 

Virgo: Zase problém identity?

Gemini: Jo. Polsední dobou nemám sílu udržet si stabilní tvar a podobu.

Virgo: Jsi citlivá na změny kolem, máš to těžké.

Gemini: To ony. To ty tři. Musíme je zničit. Pak se jejich síla vytratí a já budu mít vše pod kontrolou.

Virgo: ( Vrátí se k zrcadlu ) Za chvíli je budeme mít tam, kde je chceme mít.

Gemini: Už bylo na čase. Jsem poslední dny trochu mimo. Kde, že je vlastně chceme mít?

Virgo: Oddělené. Nebudou si moci pomoct. Jen jeden krok zbývá udělat a je to.

Gemini: ( Zvedne hlavu a podívá se do zrcadla. ) Získat Adama …

Virgo: Na naši stranu.

 

Nemocnice Memorial, Pokoj 241

 

( Leo se pokouší Phoebe uklidnit. V tom se ozve v jeho hlavě zvonění. )

 

Leo: Musím jít.

Phoebe: Volá tě chráněnec?

Leo: Jo. Zvládnete to?

Adam: Jo. Já tu budu, kdyby se něco stalo.

 

( Leo zmizí v modré záři hvězd a Phoebe zůstane s Adamem sama. )

 

Před dveřmi pokoje 241

 

( Po chodbě prochází žena v dámském saku. Místo kalhot má minisukni a na hlavě rudý klobouk. Zastaví se až před dveřmi pokoje 241 a upřeně se na ně dívá. )

 

Zpět v pokoji 241

 

Phoebe: Adame. Zdá se mi, že jsi nějaký přetažený. Sedni si ke mně.

Adam: Nejprve tu rozložím ty krystaly.

 

( Před dveřmi ona žena slyší jeho slova. Ta se v její hlavě opakují stále dokola. )

 

Phoebe: Dobře, ale pak … bych chtěla cítit tvůj dotek, tvou vůni.

Adam. To já taky… tedy jako tu tvou. Svou cítit nemusím.

 

( Adam začíná pokládat krystaly na zem. Začíná u Phoebe a obchází kolem pokoje.  V ten moment něco zaslechne. Venku před pokojem žena pomalu otevře ústa, a aniž by bylo cokoli slyšet, začíná hovořit k tomu, kdo je právě za dveřmi. Adam v tom neslyšitelném hlase pozná Virgo. Jakoby ustrne na místě a přestane pokládat krystaly na zem. )

 

Phoebe: Adame? ( Nepřítomně se na ni podívá. ) Co… co je s tebou? ( Adam krabici s krystaly upustí na zem a stojí před ní naprosto strnulý. ) Adame, děsíš mě.

Virgo: ( Lákavým hlasem. ) Adame, jdi ke dveřím.

 

( Adam se otočí a zprvu váhavým krokem se přibližuje ke dveřím. )

 

Phoebe: Adame, co je ti… ( Začíná se bát, co se s ním děje. )

Virgo: Jdi a otevři ty dveře. Pusť mě dovnitř. Pusť mě k tobě, ať se mě můžeš dotknout.

 

( Jak k němu hovoří, nevšimne si, že kolem prochází doktor Marshall. Ten chce právě navštívit Phoebe. )

 

Dr. Marshall: ( K Virgo ) Mohu se zeptat, co tu děláte?

Virgo: ( Přestane a podívá se na něj. ) Co tu chci?

Adam: ( Tlak ze strany Virgo povolí a on je zase sám sebou. ) Phoebe, ( ztiší hlas. ) Něco se děje. Něco špatného. Cítil jsem ji.

Phoebe: O čem to mluvíš?

Adam: Rychle ty krystaly. ( Klekne si a začne sbírat krystaly, co jsou všude kolem ně. )

Phoebe: Nechápu tě, co se, kdo se…

Adam: Není čas. Je za dveřmi.

Phoebe: Kdo?

Adam. Virgo!!!

Virgo: ( Zamyšleně se podívá na dr. Marshalla. ) Ach. Už vím. ( Chytne doktora Marshalla a přitáhne si ho. )

Dr. Marshall: Co to děláte, ženká?

Virgo: ( Dýchne na něj. ) Teď zemři! ( Marshall sebou začne cukat a jeho bezvládné tělo dopadne na podlahu. ) Tak a kde jsme to byli? Ach už vím. ( Opět se otočí ke dveřím. )

Adam: Musíme… rychle dát… ty krystaly na … místo… ( Už zase slyší hlas v jeho hlavě. )

Virgo: Jdi a odkopni krystaly u dveří. ( Adam jde a odkopne krystaly u klece. )

Phoebe: ( Snaží se křičet, ale nejde to. ) Adame!

Virgo: Otevři dveře!

 

( Dveře se po pár vteřinách otevřou a Phoebe spatří Virgo na vlastní oči. Adam udělá několik kroků a je přímo u ní. Virgo se usměje a pak pošle jeden provokativní polibek směrem k Phoebe. )

 

Virgo: Řekni Sbohem své lásce!

Phoebe: Ne!!!

 

( Virgo obejme Adama a oba dva zmizí v červeném kouři pryč. )

 

Phoebe: Ne!!!!!

 

Věznice při policejní stanici SF

 

( Paige sedí bezradně v cele a dívá se na trápící se Brianu. )

 

Paige: Jak je to možné?

Briana: Já nevím.

Paige. Ale já vím. Někdo úmyslně ztratil ty papíry, co by dokázaly, že jsem May opravdu volala.

Briana: Vždyť to … ( Zamyslí se. ) to by muselo být něco obzvláště démonského, aby …

Paige: A co když ano? Co když to je démonské. Už jednou se mi to stalo. Už jednou jsem skončila ve vězení díky démonským čachrům.

Briana. To se mi nelíbí. Který démon by zpožďoval nebo ztrácel dopisy s výpisem hovorů.

Paige: A proč by ne.

Briana: Fakt mi na tom všem něco nesedí. ( Podívá se na hodinky. ) A sakra. ´Budu muset jít. Za půl hodiny dělám zkoušky.

Paige: Dobře. Budu .. tady. No kde vlastně jinde.

 

( Briana odchází a Paige ji skrze mříže sleduje, jak mizí na čerstvém vzduchu. )

 

Dům Halliwellek, hala

 

( Piper stále leží na zemi a čte jednu podivnější složku za druhou. Zatím se jí z toho dvakrát zamotala hlava a stále se nikam nedostala. Když už myslela, že to má, zase se do toho víc zapletla. Jak tak ležela, nevšimla si, že se za ní, objevil démon. )

 

Démon: Umři, čarodějko!

Piper: ( Přímo nadskočila a prudce se na zemi otočila. ) Co … ( Snaží se ho nechat vybouchnout, ale nejde jí to. )

Démon: Snažíš se, ale to nestačí. Teď umřeš. Umřeš, protože jsi sama…

Piper: Kdo …

Démon: Říkají mi Libra, ale ty mi můžeš říkat Kate, protože tě teď zabiju. ) Piper se ho opět pokusí vybuchnout nebo alespoň zmrazit. Nic nefunguje. ) Máš to marné. Poblíž mě se síly vyrovnávají. Tebe nezabiju svými schopnostmi, tebe zatluču do země. Jsi fyzicky mnohem slabší…

 

San Francisco

 

( Mezitím padla na město tma a město měnilo svou tvář. Mraky se stáhly a začalo pršet. Piper ležela na zemi před svým pokořitelem a tím, kdo ji za chvíli zničí. Paige čekala na okamžik, kdy za ní přijde právník Greek a oznámí jí, že byla odsouzena a Phoebe prožívala v bolestech Adamovu nechtěnou zradu. Pak se čas zastavil. Na několik vteřin se čas zastavil a vše se zahalilo do tmy. Po celém San Franciscu vypadl proud. Na několik vteřin byla všude tma. )

 

Dům Halliwellek

 

( Proud byl zapnut a v hale se rozsvítilo. Piper sebou prudce trhla a sedla si. Pak se podívala vedle sebe. Leo tvrdě spal. Přejela si přes své zpocené čelo a vstala. Phoebe se v posteli otočila na bok a při nárazu do Adama se prudce probudila. Udýchaná se posadila na postel a zašátrala vedle sebe. Rozsvítila lampičku a její pohled utkvěl na malé kolébce. V ní spala její malá holčička. Phoebe si oddechla. Políbila Adama a vstala. Paige sebou rovněž škubne a málem spadne z postele. Za několik vteřin je na nohou a zdá se, že je zmatená. Otevře dveře a jde ke schodům do haly. )

 

( U schodiště se srazí s Piper i Phoebe. )

 

Všechny tři najednou: Někdo po nás jde.

Piper: Cože?

Phoebe: ( Zmateně ) Taky se vám zdálo to samé, co mě?

Piper: Myslím, že máme problém.

 

( Pak se všechny tři podívají na sebe navzájem a jejich tváře zvážní. )

 

The End